Monitoring

 
Op het gebied van de ontwikkeling van monitorinstrumenten en met het uitvoeren van (beleids)monitoren heeft Risbo veel kennis en ervaring. Dergelijke monitoren zijn voor beleidsmakers vaak heel praktisch om beleidseffecten in kaart te kunnen brengen en (beleids)relevante ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren. De uitkomsten van monitoren kunnen daarmee worden gebruikt om beleid tijdig bij te sturen en aan te scherpen.

De afgelopen jaren heeft Risbo diverse uiteenlopende praktijkgerichte monitoren ontwikkeld en uitgevoerd.
  • Zo waren we verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van de Monitor Tijdbesteding Studenten en (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de Studentenmonitor, die we beide in opdracht van het Ministerie van OCW hebben gedaan.
  • Andere monitoren op het terrein van onderwijs zijn de monitor naar de logistieke kwaliteit (2004-2009) van de TU Delft, die we in opdracht van de Technische Universiteit Delft hebben vormgegeven, en de samen met het GION geconstrueerde monitor Kwaliteitszorg in het Basisonderwijs voor NWO-Bopo.
  • Ook op het terrein van migratie en integratie zijn diversen monitoren ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de Monitor Aanpak Risicojongeren. In dit onderzoek is, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de periode 2010-2013 jaarlijks de maatschappelijke positie van Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse jongeren in kaart gebracht in de 22 Antillianengemeenten en de 22 gemeenten behorende tot het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Met deze monitor kegen de participerende gemeenten inzicht in de positie van deze jongeren en een indicatie van de effectiviteit van de beleidsmaatregelen die zijn doorgevoerd om de maatschappelijke positie de jongeren te verbeteren.
Voor het monitoren wordt gebruik gemaakt van diverse databronnen. Vaak wordt de data verzameld met behulp van gestructureerde enquêtes die zowel schriftelijk, telefonisch als online worden afgenomen. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van informatie uit bestaande registers.

Contactpersoon

foto van Jan de Boom
Jan de Boom deboom@risbo.eur.nl
010 408 2165
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement