Ontwikkelingsgericht handelingsonderzoek

 
Risbo heeft uitgebreide expertise op het gebied van ontwikkelingsgericht handelingsonderzoek. Dit is een type proces- en effectevaluatie die - meer dan in 'traditioneel' sociaal-wetenschappelijk effect-onderzoek - de uitvoeringspraktijk niet alleen in kaart wil brengen, maar ook (waar nodig) stapsgewijs wil verbeteren. Het gaat dus niet alleen om een eindevaluatie, maar om een voortdurende monitoring tijdens de looptijd van het onderzoek. Hierdoor kunnen vorderingen, maar ook belemmeringen tijdig gesignaleerd worden en is bijstellen mogelijk.

Het praktische nut van een dergelijk participatief proces- en evaluatieonderzoek is drieledig:
  1. Het verbeteren van handelingsgerichte competenties van de (onderzochten) ondervraagden, door deze inzicht te bieden in hun handelen in de sociale context.
  2. Een nieuwe manier creëren voor de opdrachtgever om met de doelgroep om te gaan: interactief en dialogisch georiënteerd.
  3. Verdieping geven aan de wetenschappelijke kennis en theorievorming over de doelgroep. Het doel van handelingsgericht onderzoek is namelijk niet alleen praktische veranderingen bewerkstelligen, maar ook theoretische inzichten genereren.

Contactpersoon

foto van Tom Tudjman
Tom Tudjman tudjman@risbo.eur.nl
010 408 2164
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement