Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

 
Sinds 2010 bestaat de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP), waarin zowel de gemeente als kennis- en onderwijsinstellingen uit Rotterdam verenigd zijn en waar Risbo coördinator van is. Deze partijen willen meer kennis genereren, uitwisselen en meer coalities in Rotterdam creëren tussen onderzoekers, beleidsmakers en onderwijsprofessionals. Het uiteindelijke doel is tweeledig. Aan de ene kant wil de werkplaats een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent en aan de andere kant wil de werkplaats bijdragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis, en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling en het toepassen van die kennis niet per se twee verschillende dingen zijn. De werkplaats wil juist expliciet gebruik maken van de kennis die in de praktijk aanwezig is (co-creatie) en wil "evidence-for-practice" leveren, maar ook "practice-based-evidence" inzetten om de praktijk van het onderwijs en het onderwijsbeleid te verbeteren.

Activiteiten die we momenteel ondernemen:
  • Kennisuitwisseling. We organiseren reële en virtuele uitwisselingen in de vorm van conferenties, onderwijscafés, ronde tafels, linked-in groep, website etc. De Kenniswerkplaats organiseert een continue stroom aan activiteiten in samenspraak met het programmabureau Rotterdams Onderwijs Beleid (ROB) en andere netwerken zoals de Federatie van Onderwijskoepels en Openbaar Onderwijs Rotterdam (FOKOR).
  • Onderzoeken. Elk van de participerende kennisinstellingen brengt een aantal onderzoeksprojecten in. De onderzoeken worden uitgevoerd door de instellingen zelf, maar (ook) gepresenteerd als onderzoek dat in het kader van de kenniswerkplaats wordt uitgevoerd. Daarnaast worden 'kleine projecten' uitgevoerd. Dit zijn verkenningen van bepaalde thema's die kunnen laten zien welke kennis al aanwezig is en op welke gebieden er lacunes zijn.
  • Acquisitie. Elk van de participerende kennisinstellingen besteedt tijd aan acquisitie van onderzoeksprojecten of programma's die passen binnen de kenniswerkplaats.
  • Onderwijsactiviteiten. De kenniswerkplaats zoekt verbinding met alle opleidingen op het gebied van onderwijs in de stad Rotterdam. Studenten kunnen bijvoorbeeld participeren in lopende onderzoeken of hun stage- en scriptieopdrachten uitvoeren vanuit de kenniswerkplaats.
  • De werkplaats als professionele gemeenschap. In principe dragen alle gezamenlijk activiteiten bij aan het functioneren van de kenniswerkplaats als leergemeenschap. Er worden één of twee activiteiten per jaar georganiseerd die een grotere impact op de ontwikkeling van de professionele gemeenschap hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om een (buitenlandse) studiereis of een congresbezoek waar participanten uit de praktijk, het onderzoek en het beleid gezamenlijk aan deelnemen.

Contactpersoon

foto van Tom Tudjman
Tom Tudjman tudjman@risbo.eur.nl
010 408 2164
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement