Effectiviteit van onderwijsbeleid

 
Onderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren tot volwassenen. Voor gemeenten heeft het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs altijd hoge prioriteit. Risbo wil hier graag een bijdrage aan leveren door de effectiviteit van beleidsinstrumenten en beleidsprogramma's te onderzoeken. Wij hebben veel ervaring met proces- en effectevaluaties in het primair, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
  • Met name voor de gemeente Rotterdam hebben we een aantal beleidslijnen geëvalueerd op inhoud (programmasamenstelling) en implementatie. Het gaat bijvoorbeeld om de programma's meer leertijd, vakantiescholen en Beter Presteren. Voor deze laatste hebben we zestien casestudies verricht op Rotterdamse PO en VO scholen om zo inzicht te krijgen in de werking van (succesvolle) interventies en ontwikkelingen.
  • Voor het Ministerie van Onderwijs hebben we een longitudinaal onderzoek naar de rugzakregeling in het mbo uitgevoerd. Het betrof hier een kwantitatieve evaluatie van de invoering van de leerlinggebonden financiering onder leerlingen met een beperking, ambulante begeleiders en schoolbegeleiders.
  • Ook heeft een zestal specifieke casestudies plaatsgevonden om de praktijk te kenschetsen

Contactpersonen

foto van Jan de Boom
Jan de Boom deboom@risbo.eur.nl
010 408 2165
foto van Tom Tudjman
Tom Tudjman tudjman@risbo.eur.nl
010 408 2164
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement