Jeugdinterventies

 
Met de onderzoeken binnen dit thema ondersteunen we professionals in de jeugdsector bij het verbeteren van hun activiteitenaanbod. Het kan gaan om het evalueren van interventies in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening, maar ook om het analyseren van onderwijs- en opvoedingsondersteunende programma's. Daarnaast doen we diverse onderzoeken naar jeugdinterventies in wijken. We evalueren hoe probleemgedrag onder jongeren voorkomen kan worden, hoe jongeren maatschappelijk beter kunnen participeren en beter thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd kunnen functioneren.

Concrete interventies hierbij zijn:
  • Jeugdcentra in de buurt, sport- en spelprogramma's, voorlichtingsbijeenkomsten op school en in buurthuizen, toeleidingstrajecten naar arbeid.
  • Voor de gemeente Rotterdam hebben we onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het inzetten van etnisch specifieke trajecten. Hierbij is voor een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoeksmethoden gekozen. Bij de kwantitatieve analyse zijn er verschillende soorten registraties bestudeerd en hebben we bekeken of er een verschil bestond in het al dan niet toepassen van etnisch specifieke interventies tussen deelgemeenten. Daarnaast is er ook een kwalitatieve analyse van de etnisch specifieke trajecten gemaakt. Hierbij hebben we gesprekken gevoerd met uitvoerders over achterliggende veronderstellingen, doelen en resultaten.
  • Voor de dienst Jeugd en Onderwijs in Rotterdam hebben we literatuurstudies verricht in het kader van positief jeugdbeleid. We hebben een wetenschappelijke onderbouwing gegeven voor de veronderstelling dat aandacht voor de brede normale positieve ontwikkeling van alle kinderen op termijn zorgt dat er minder geïnvesteerd hoeft te worden in zorg en aanvullende hulp. Tevens hebben we geïnventariseerd welke specifieke inzet er bestaat op 5 domeinen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de jeugd; namelijk opvoeden en opgroeien, talentontwikkeling, pedagogische civil society, onderwijs en zorg.

Contactpersonen

foto van Jan de Boom
Jan de Boom deboom@risbo.eur.nl
010 408 2165
foto van Afke Weltevrede
Afke Weltevrede weltevrede@risbo.eur.nl
010 408 2400
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement