Sociale interventies

 
Risbo richt zich op de analyse van interventies voor uiteenlopende sociale problemen op het domein zorg en welzijn. Het gaat over de ontwikkeling van een lokaal sociaal beleid in buurten, over zorgvernieuwing, volwasseneneducatie, buurtwerk (sociaal-cultureel werk) en maatschappelijk werk. We hebben veel expertise opgebouwd in kwetsbare buurten in Rotterdam, maar ook in diverse andere middelgrote gemeenten, zoals Leidschendam, Arnhem en Alphen aan den Rijn.
  • In Rotterdam hebben we in twee wijken een project voor gezinsbegeleiding achter de voordeur geëvalueerd, waarvoor we de Theory of Change methode hebben toegepast. Dit is een nieuwe evaluatietheorie die in deze rapportage en op de website uitgebreid wordt toegelicht. Uit het onderzoek blijkt dat deze Theory of Change een bruikbare methode is om effecten van sociale interventies te onderzoeken. Risbo heeft deze methode inmiddels succesvol toegepast in meerdere evaluatie- en effectonderzoeken.
  • Op het gebied van welzijn en zorg hebben wij, met deze methode, ervaring met de evaluatie van het instrument wijkgericht werken. In Alphen aan de Rijn zijn de activiteiten van het buurthuis, het opbouwwerk en het jongerenwerk nauwgezet geanalyseerd. Ons werk verschaft tevens inzicht in de competenties van professionals die nodig zijn voor dit soort werk. In Alphen hebben professionals elkaar gevonden, door activiteiten niet zozeer aanbod- of vraaggericht te organiseren, maar door bewoners te stimuleren en te faciliteren om juist zelf activiteiten te organiseren voor andere bewoners.
  • Ook richten we ons op jongeren. We doen onderzoek naar bijvoorbeeld jongerencentra, sport & jongeren en criminele jongeren. Het gaat om diverse typen onderzoeken: van programma-evaluatie tot trendstudies, van beleidsonderzoek tot scenario-ontwikkeling. Zo hebben we in Leidschendam voor de gemeente een beleidsinstrument geanalyseerd, waarbij politie en zorginstellingen samenwerkten om criminele jongeren op het rechte pad te krijgen.

Contactpersonen

foto van Tom Tudjman
Tom Tudjman tudjman@risbo.eur.nl
010 408 2164
foto van Afke Weltevrede
Afke Weltevrede weltevrede@risbo.eur.nl
010 408 2400
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement