Zelfredzaamheid, activering en burgerparticipatie

 
Het wordt steeds belangrijker dat burgers zelfredzaam zijn en zich actief inzetten voor de samenleving. De sociale sector is op zoek naar alternatieve ondersteuningsvormen, vanwege de nieuwe koers van het Kabinet en de transitie van de huidige regelingen AWBZ en WMO. De overheid wil bevorderen dat professionals terugtreden, dat mantelzorg belangrijker wordt en wil burgers aanmoedigen om zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Het beleid is gericht op het activeren van burgers en op participatie aan de samenleving.
  • Risbo doet momenteel een onderzoek voor Movisie. Het gaat om een interventie die aansluit bij deze ontwikkeling, namelijk het vernieuwende ondersteuningsconcept Buurtcirkels van de zorgorganisatie Pameijer. Hierbij gaat een groep kwetsbare mensen in een wijk elkaar ondersteunen, op basis van hun talenten en krachten, zodat zij zelfredzamer worden in het dagelijks leven. We doen hiervoor een reflexieve netwerkanalyse. De methode noemen we zo omdat deze bestaat uit verschillende onderdelen: een netwerkanalyse, een analyse van de zelfredzaamheid van de deelnemers, evaluatie van het proces van netwerkopbouw en intensieve terugkoppeling aan betrokkenen. Ook doen we een impactmeting van de Buurtcirkel.
  • Een ander voorbeeld van onderzoek op dit terrein betreft het onderzoek naar zelforganisaties onder Midden- en Oost-Europeanen, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Hierbij hebben we enerzijds gekeken naar de behoefte onder de verschillende groepen aan zelforganisaties en waar deze organisaties zich op zouden kunnen richten. Anderzijds is gekeken naar hoe de groepen gestimuleerd kunnen worden zich te organiseren, welke ondersteuning daarbij nodig is en wat de do's en don'ts zijn bij het opzetten van een zelforganisatie.
  • Om Antilliaanse Nederlanders beter hun weg te laten vinden in Nederland en daardoor de zelfredzaamheid te bevorderen, is de website http://www.ikganaarnederland.com/nl/in-nederland.html gebouwd. Uit eerder onderzoek naar de mobiliteit van Antilliaanse Nederlanders van Risbo (in 2012), kwam naar voren dat veel jonge Antilliaanse Nederlanders met opstartproblemen kampen, zoals het vinden van een adres waarop zij ingeschreven staan. De website is gebouwd op initiatief van de Werkgroep Anansi (onderdeel van het samenwerkingsverband van de 22 Antillianengemeenten). Risbo heeft voor deze website alle relevante informatie op het gebied van vestigen wonen, werken, studeren, hulpverlening en culturele verschillen tussen de Antilliaanse en de Nederlandse samenleving achterhaald en verzameld. Uitgangspunt was om zoveel mogelijk praktische informatie te verschaffen aan mensen die van Curaçao, Sint Maarten of Aruba naar Nederland willen verhuizen of aan mensen die recentelijk verhuisd zijn. Behalve informatie, geeft de website ook een realistisch beeld van het leven in Nederland en wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is om bepaalde acties te ondernemen, zoals het inschrijven bij een gemeente.

Contactpersonen

foto van Tom Tudjman
Tom Tudjman tudjman@risbo.eur.nl
010 408 2164
foto van Afke Weltevrede
Afke Weltevrede weltevrede@risbo.eur.nl
010 408 2400
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement