Leefbaarheid en wijken

 
Het verbeteren van de leefbaarheid in wijken is al langere tijd een belangrijk thema op de agenda van de gemeenten en het Rijk. Risbo heeft de afgelopen jaren ervaring en expertise op dit gebied opgebouwd.
    - Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we een casestudyonderzoek uitgevoerd naar de werking van omslagpunten in de leefbaarheid van wijken. Eerder onderzoek, op basis van de zogenaamde 'Leefbaarometer', heeft namelijk een aantal punten in de ontwikkeling van wijken blootgelegd waarbij sprake is van een zogenaamde "omslag". In 2012 hebben we een onderzoek uitgevoerd waarin we, aan de hand van casestudies van zeven wijken in Nederland, meer informatie over de werking van deze omslagpunten hebben verkregen. Risbo heeft hierbij gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals diepte-interviews, literatuurstudies en een deskstudy.
    - Een ander voorbeeld op dit gebied is het onderzoek naar de oorzaken van de verslechterde leefbaarheid in de Rotterdamse wijk Beverwaard, zoals bleek uit de Sociale Index. Wij hebben onderzoek gedaan in opdracht van de deelgemeente Rotterdam IJsselmonde, naar de oorzaken van deze daling. Hiervoor hebben we diepte-interviews gehouden met beleidsmedewerkers, buurtbewoners, agenten, opbouwwerkers en andere betrokkenen in de wijk. Daarnaast heeft er een kwantitatieve heranalyse van de Sociale Index plaatsgevonden. We hebben bovendien plaatsgenomen in de Projectgroep Integratiedebatten IJsselmonde-Beverwaard om bij te dragen aan een verbetering van de leefbaarheid in de wijk.
    - Eerder waren Risbo medewerkers betrokken bij het onderzoek 'Sociale Herovering in Amsterdam en Rotterdam' in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen voor de WRR. Hierbij stonden we stil bij de vraag of en hoe achterstandsbuurten probleemspiralen kunnen doorbreken.

Contactpersoon

foto van Afke Weltevrede
Afke Weltevrede weltevrede@risbo.eur.nl
010 408 2400
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement