Migratie, integratie en beleid

 
Al vanaf 1960 is Nederland een immigratieland. Eerst kwamen gastarbeiders en hun familieleden uit de gebieden rond de Middellandse Zee en personen uit de voormalige koloniale gebieden. Daarna kwamen asielmigranten naar Nederland. Sinds het begin van deze eeuw neemt de arbeidsmigratie toe, voornamelijk uit Midden- en Oost-Europa. De integratie van deze nieuwe Nederlanders in de samenleving verloopt echter niet altijd zonder problemen. Veel migrantengroepen en hun nakomelingen hebben ten opzichte van de autochtone bevolking een achterstand op het gebied onderwijs en arbeid. Recentelijk neemt de asielmigratie toe. Risbo heeft op het snijvlak van migratie en integratie in de afgelopen decennia vele (beleids)onderzoeken verricht.

Voorbeelden zijn:
  • Diverse studies naar asielmigranten en illegale vreemdelingen, die we in samenwerking met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) hebben verricht.
  • Onderzoek naar de migratie en integratie van migranten uit voormalig Joegoslavië en de voormalige Sovjet-Unie.
  • Vanaf 2001 tot en met 2014 verzorgde Risbo samen met de FSW de jaarlijkse SOPEMI-rapportage over de stand van zaken en het beleid op het gebied van immigratie, emigratie, integratie in Nederland. Dit deden we voor de OECD-publicatie Trends in International Migration.
  • Een voorbeeld van langlopend onderzoek is de Monitor Aanpak Risicojongeren. In dit onderzoek is jaarlijks, in de periode 2010-2013, de maatschappelijke positie van Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse jongeren in kaart gebracht, in de 22 Antillianengemeenten en in de 22 gemeenten die tot het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders behoorden. Met dit onderzoek, dat we in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben uitgevoerd, kregen de participerende gemeenten inzicht in de positie van deze jongeren. Bovendien kregen ze een indicatie van de effectiviteit van de beleidsmaatregelen die zijn doorgevoerd om de maatschappelijke positie van de jongeren te verbeteren.
Voor deze onderzoeken maken we gebruik van diverse onderzoeksmethoden. Vaak benutten we informatie uit bestaande registraties, maar we verrichten ook regelmatig veldwerk onder de migrantengroepen zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om gestructureerde enquêtes, maar ook om (diepte) interviews met mensen uit de doelgroepen of experts.

Contactpersoon

foto van Jan de Boom
Jan de Boom deboom@risbo.eur.nl
010 408 2165
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement