Tentamenverwerking - meer informatie

 
Noodzakelijk bij het verwerken van een tentamen:

Elektronisch leesbare tentamenformulieren: tentamenformulieren dienen vooraf bij elkaar gevoegd te zijn tot een verwerkbare stapel. Gekreukte, gescheurde of anderszins beschadigde formulieren kunnen niet of moeilijk worden verwerkt. Bij het gebruik van de spiekvrije tentamenformulieren dient de docent ervoor te zorgen dat de juiste formulieren per groep worden gebruikt. Per tentamen kunnen maximaal twee groepen worden gebruikt.

Antwoordensleutel: de juiste alternatieven op de tentamenvragen worden door ons handmatig in het systeem ingevoerd en daarna samen gecontroleerd.


Voorbeeld:
Contextual image

Cijfertoekenning: het is gebruikelijk om rekening te houden met een marge van gokkans bij zowel meerkeuzetentamens als bij juist-onjuisttentamens. Bij meerkeuzetentamens met vier alternatieven is dat een kwart van het totaal aantal vragen en bij drie alternatieven een derde. Bij juist-onjuisttentamens is dat de helft van alle vragen.
Bij meerkeuzetentamens wordt per juist antwoord 1 punt toegekend. Bij onjuiste antwoorden en bij niet-ingevulde vragen worden er geen punten toegekend. Bij juist-onjuisttentamens is de cijfertoekenning 2 punten voor een juiste antwoord, 1 punt voor een '?' of niet-ingevulde vraag. Aan een onjuist antwoord worden geen (min)punten toegekend.

Namenlijsten: de namenlijsten (van de studenten die zich via OSIRIS voor een tentamen hebben ingeschreven) kunnen we zelf met behulp van een interface opvragen.

Credits / externe cijfers: de credits en/of externe cijfers (resultaten van open vragen, indien aanwezig) kunnen na het nakijken van het tentamen (of op een later tijdstip) door ons worden samengevoegd. We verzoeken u om de resultaten van credits en/of open vragen in een Excel-file, digitaal, aan te leveren. In kolom A kunt u de studentennummers verwerken en in kolom B de externe cijfers/credit punten. Externe cijfers/creditpunten dienen een geheel getal - vanaf 1 t/m 100 - te zijn.


De resultaten van de tentamenverwerking sturen we u digitaal toe. Indien later nog correcties moeten worden aangebracht, kunt u de correcties per e-mail aan de betreffende Risbo-medewerker melden. Na verwerking hiervan ontvangt u een gecorrigeerd bestand.

Contactpersoon

foto van Marit Nieuwenhuys
Marit Nieuwenhuys nieuwenhuys@risbo.eur.nl
010 408 2424
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement