Workshop monitoring toetskwaliteit

 
Examencommissies hebben een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van toetsing binnen de opleiding. Dit brengt verplichtingen met zich mee die veel tijd van de commissieleden vragen. Bovendien worden commissieleden regelmatig geconfronteerd met dilemma's rondom toetsbeleid. Want hoe stel je vast of de kwaliteit van een toets goed is? Hoe monitor en borg je de kwaliteit van toetsing binnen een opleiding goed? En welke instrumenten zijn daarvoor op welke momenten in de toetsingscyclus geschikt?

Doelgroep en benodigde voorkennis
Deze workshop is in de eerste plaats bedoeld voor leden van de examencommissie, maar ook de opleidingsdirectie, opleidingscommissie en beleidsmedewerkers onderwijs behoren tot de doelgroep. Risbo biedt deze workshop op maat aan voor de faculteit/opleiding.

Doelstellingen/ competenties
Aan het einde van de workshop zijn de deelnemers in staat om:
  • Een eigen visie te formuleren op de rol van de examencommissie in de borging van de kwaliteit van toetsing in verschillende fasen van de toetscyclus.
  • Te analyseren op welke punten in de toetscyclus de kwaliteit van toetsing in de opleiding voldoende geborgd is en op welke punten versterking nodig is.
  • Concrete acties te formuleren ter verbetering van de borging van toetskwaliteit in de opleiding en hier prioriteiten in te stellen.

Inhoud en vorm
In een interactieve discussieworkshop lopen we de toetscyclus door. We bespreken de aandachtspunten in elke fase van de toetscyclus en vanuit de rol van de examencommissie analyseren we wat de sterke en zwakke punten zijn in de borging van toetskwaliteit binnen de opleiding en om welke acties dit vraagt. Het uitgangspunt hierbij is de context van de opleiding/faculteit en de vraagstukken die daarin actueel zijn.

De workshop duurt een halve dag en biedt ruimte aan maximaal 10 deelnemers. De workshop vindt plaats op een datum die in overleg wordt vastgesteld.

Contactpersoon

foto van Marit Nieuwenhuys
Marit Nieuwenhuys nieuwenhuys@risbo.eur.nl
010 408 2424
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement