Basistraining PGO

 
Risbo biedt de tweedaagse basistraining PGO aan docenten die kennis willen maken met de methode van probleemgestuurd onderwijs. PGO is een student-gecentreerde onderwijsvorm, waarin actief leren en zelfstandigheid van de studenten centraal staan. Tijdens deze training maken docenten actief kennis met het werken met PGO en besteden we aandacht aan het verwerven van inzicht in het proces van PGO, de verschillende rollen daarin en de functie van het benodigde onderwijsmateriaal.

Doelgroep en benodigde voorkennis
De basistraining PGO is bedoeld voor (ervaren) docenten die hun vak in probleemgestuurde vorm willen aanbieden. We gaan er van uit dat deelnemers ervaring hebben met het geven van onderwijs en beschikken over algemene didactische vaardigheden. Het volgen van de basistraining PGO is vereist wanneer u wilt deelnemen aan een Advanced PGO training, waarin we werken aan het (her)ontwerpen van het vak (en het onderwijsmateriaal) in probleemgestuurde vorm.

Doelstellingen/competenties
Na het volgen van de training zijn deelnemers in staat om:
  • De basisprincipes van probleemgestuurd onderwijs te benoemen en de werking hiervan in de praktijk uit te leggen.
  • Het proces van de zeven stappen van probleemgestuurd onderwijs te beschrijven.
  • De verschillende studentrollen in de stappen te benoemen.
  • Studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden als het leiden van een gesprek, notuleren (op het smartboard), luisteren en samenvatten, discussiëren, feedback geven en ontvangen.
  • De studenten procesmatig en inhoudelijk te begeleiden in de verschillende stappen van het proces: studenten stimuleren om actief bij te dragen, de groep ondersteunende vragen te stellen, bevestiging te geven, het groepsproces te observeren en te analyseren.
  • De studenten op een constructieve wijze feedback te geven, het groepsproces te evalueren en studenten individueel te beoordelen op hun professionele gedrag.
  • Veel voorkomende probleemsituaties in een onderwijsgroep te signaleren en hier adequaat op in te grijpen.
  • De functie van problemen en tutorinstructies in het PGO-proces te beschrijven en te benoemen aan welke eisen deze moeten voldoen.
  • Verschillende vormen van problemen te herkennen en sterke en zwakke elementen hiervan te benoemen.
  • Als docent in de instructie voor tutoren aan te sluiten bij de rol van de tutor in de verschillende stappen van het PGO-proces.
Inhoud en vorm
De training duurt twee dagen. De eerste dag van de training begint met een introductie waarna de deelnemers het proces van probleemgestuurd onderwijs actief ervaren. Op de tweede dag ligt de nadruk op specifieke tutorvaardigheden in probleemgestuurd onderwijs en het verkrijgen van inzicht in de werking van problemen en tutorinstructies.

De training is gebaseerd op sociaal-leertheoretische principes. Tijdens de training maken we gebruik van theoretische instructie in combinatie met videofragmenten en simulaties. Uitgaande van de zeven stappen waaruit het PGO-proces bestaat, besteden we aandacht aan alle vaardigheden die in PGO, zowel voor studenten als voor tutoren, van belang zijn. Het is voor docenten van belang te weten hoe het proces van de studenten in de onderwijsgroepen precies verloopt, wat de verschillende rollen zijn en wat studenten en tutoren nodig hebben om hun rol in elke stap goed te kunnen vervullen.

Tijdens de training doet u in praktische oefeningen en opdrachten ervaring op met het hele PGO-proces en de verschillende rollen daarin. We simuleren onderwijsgroepen en laten de deelnemers zelf de rol van student en tutor op zich nemen. Elke simulatie wordt geëvalueerd, met aandacht voor de uitvoering van de verschillende rollen, de benodigde instructie en wat succesfactoren of valkuilen zijn. Daarnaast behandelen we videovoorbeelden van situaties die in een onderwijsgroep kunnen voorkomen en bespreken we voorbeelden van diverse soorten problemen.

Beoordeling en certificering
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Contactpersoon

foto van Marit Nieuwenhuys
Marit Nieuwenhuys nieuwenhuys@risbo.eur.nl
010 408 2424
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement