Sociale media

 
Sociale media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook publieke organisaties onderkennen het belang hiervan. Sociale media brengen verschillende uitdagingen en risico's met zich mee, voor zowel burgers, bedrijven als publieke organisaties.

Door sociale media kunnen mensen kennis delen en virtuele gemeenschappen vormen. Deze virtuele 'communities' worden ook gebruikt om te discussiëren over maatschappelijke problemen, uitdagingen en het voorgenomen dan wel gangbare beleid van de overheid. Individuen of groepen kunnen sociale media effectief inzetten om zich als tegenmacht te organiseren, waardoor deze toepassingen een belangrijke rol vervullen in processen van mobilisatie en contramobilisatie.

Risbo heeft de kansen, risico's en dilemma's van social media voor publieke organisaties in verschillende praktijkgerichte studies nader verkend. Voorbeelden zijn onder andere onderzoeken naar de implicaties van sociale media voor het strategisch vermogen van de overheid, het gebruik van sociale media door de politie en het gebruik van sociale media door (rijks)ambtenaren.

Onze (beoogde) opdrachtgevers van onderzoeken op het domein van sociale media zijn ondermeer ministeries, gemeenten en de politie.


Links naar rapporten:
Ambtenaren en sociale media
Spraakmakende burgers
Politie en sociale media

Contactpersoon

foto van Dennis de Kool
Dennis de Kool dekool@risbo.eur.nl
010 408 2718
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement