Kennisprogramma Second Society

 
In 2007 heeft het CPI van Risbo het kennisontwikkelingsprogramma 'Second Society: over vernieuwing in de straat, de stad en de staat' gelanceerd. Centraal in dit programma stond de vraag op welke wijze de fysieke en virtuele wereld en de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen met elkaar vervlecht raken en wat deze vervlechting betekent voor de relatie tussen de overheid en de samenleving. In het onderzoeksprogramma hebben verschillende publieke organisaties geparticipeerd, waaronder de (toenmalige) Ministeries van LNV, EZ, Justitie en OCW.

In 2012 hebben we dit kennisontwikkelingsprogramma geüpdatet, met de titel 'Second Society: verankering en verbreding van vernieuwing in een netwerkmaatschappij'. Dit geactualiseerde programma bouwt voort op de kennis die in de afgelopen jaren is ontwikkeld. De centrale vraag is hoe de noodzakelijke vernieuwing en mogelijke technologische innovaties hand in hand kunnen worden opgepakt door de publieke sector. Daarbij staan drie aandachtsgebieden centraal, namelijk het leggen van verbindingen, het verankeren van veranderingen en het doorgronden van de aard van innovaties.

Om de benodigde samenhang tussen theorie en praktijk in het kennisontwikkelingsprogramma te kunnen waarborgen en de uitvoering te kunnen financieren, nodigen wij publieke organisaties uit om deel te nemen. Hierbij streven we naar een meerjarige samenwerkingsrelatie.


Links naar kennisprogramma's en rapporten:
Kennisprogramma Second Society 2008-2011
Toekomstig Internet
Digitale voorzieningen op het justitiedomein
Kennisprogramma Second Society 2012-2014

Contactpersoon

foto van Dennis de Kool
Dennis de Kool dekool@risbo.eur.nl
010 408 2124
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
dagboek geluk tentamen training Erasmus Universiteit onderwijsinnovatie toetsing consultancy Erasmus+ UTQ research kwaliteitszorg studiesucces meetinstrument Hogeschool Rotterdam evaluatie diversiteit risicojongeren
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement