Governance in het onderwijs

 
Ouderbetrokkenheid, ketensamenwerking, open onderwijsdata en goed bestuur zijn voorbeelden van actuele thema's waar we bij Risbo aan werken. Onze experts hebben op deze terreinen zowel bestuurskundige als onderwijskundige expertise en werken vaak samen in een multidisciplinair onderzoeksteam. Typerend voor onze aanpak is de combinatie van het verwerven en delen van wetenschappelijk gefundeerde inzichten en het geven van praktijkgerichte aanbevelingen.

De producten die we leveren, zijn afhankelijk van de behoeften van onze opdrachtgevers. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeksrapporten, adviesrapportages of presentaties en publicaties in vakbladen of wetenschappelijke tijdschriften.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere NWO, de Directie Kennis van het Ministerie van OCW, de Directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW, Kennisnet en gemeenten.


Links naar rapporten:
Sturing van het onderwijs
Haalbaarheid elektronische leeromgeving
Ketensamenwerking in het onderwijsveld
Eigendom van informatie
ICT ondersteuningsfunctie van Kennisnet
Actieve openbaarheid van informatie in het onderwijsdomein
Ouderbetrokkenheid bij scholen
ICT in het onderwijs
Gepersonaliseerd Leren

Contactpersoon

foto van Dennis de Kool
Dennis de Kool dekool@risbo.eur.nl
010 408 2718
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement