Dagboekonderzoek

 
De 'Day Reconstruction Method' (Kahneman et al., 2004) is een methode om deelnemers aan een onderzoek te vragen naar de verdeling van hun tijd over verschillende activiteiten en hoe zij de uitgevoerde activiteiten hebben ervaren. Risbo heeft een online versie van deze methode ontwikkeld, in de vorm van 'het dagboek van gisteren'.

In het 'dagboek van gisteren' laten de deelnemers weten wat ze de vorige dag hebben gedaan, door per tijdseenheid de uitgevoerde activiteiten op te geven. Hierbij kunnen wij ook achtergrondvariabelen van deelnemers uitvragen, bijvoorbeeld waar de deelnemers een activiteit hebben uitgevoerd en of de deelnemers dit alleen hebben gedaan of met iemand anders. Nadat de deelnemer het 'dagboek van gisteren' heeft ingevuld, kan op het niveau van elke activiteit een aantal vervolgvragen worden gesteld.

Contactpersoon

foto van Peter Hermus
Peter Hermus hermus@risbo.eur.nl
010 408 2121
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement