Big Data

 
De digitalisering van de maatschappij en de toename van digitale toepassingen zorgen ervoor dat grote hoeveelheden data eenvoudiger verzameld, gekoppeld, bewerkt en verspreid kunnen worden. Vooral de opkomst van social media en het toenemende gebruik van mobiele apparaten, zoals smartphones, geavanceerde sensoren en slimme locatiegeoriënteerde applicaties, zorgen voor nieuwe 'realtime' datastromen. Deze enorme data-explosie noemen we Big Data.

Risbo heeft relevante (kennis)vragen rondom Big Data in kaart gebracht. Daarnaast hebben we in verschillende onderzoekstrajecten expertise opgebouwd rondom sociale media die datastromen genereren. Zo kunnen we een wetenschappelijke reflectie op het fenomeen Big Data uitvoeren, maar hebben we ook de kennis om Big Data te gebruiken voor praktische analysedoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan learning analytics in het onderwijs.

Bij de wetenschappelijke reflectie op het verschijnsel Big Data zetten we afhankelijk van de vraag van de klant verschillende methoden in, zoals deskstudies, verkenningen, workshops en expertmeetings. Als concrete opbrengsten leveren we wetenschappelijk gefundeerde rapporten met praktische aanbevelingen op, maar ook concrete inzichten in de feitelijke (on)mogelijkheden van werken met Big Data.

Onze huidige en beoogde opdrachtgeversop het gebied van Big Data zijn ministeries, uitvoeringsorganisaties en onderwijsinstellingen. Dat kunnen zowel organisaties zijn die beschouwende vragen hebben over het vraagstuk van Big Data (kansen, risico's, dilemma's en normatieve aspecten), maar ook instellingen die Big Data praktisch en beredeneerd willen toepassen of die nieuwe inzichten willen vergaren.

Links naar rapporten en presentaties:
Big Data
Internet of Things

Contactpersoon

foto van Dennis de Kool
Dennis de Kool dekool@risbo.eur.nl
010 408 2718
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement