Inclusive societies in Europe

 
Social inclusion is nog een belangrijk thema in de Europese lidstaten. Het heeft op verschillende dimensies betrekking, namelijk tekorten op allerlei aspecten die met volwaardig burgerschap (full citizenship) te maken hebben: inkomen, betaalde arbeid, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, rechtsbijstand en overheidsvoorzieningen (multipele deprivatie).

Risbo heeft veel ervaring in onderzoek naar (inter)nationale beleidsinterventies die de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) burgers bevorderen, sociale ondersteuning bieden en die toegankelijkheid van instellingen, voorzieningen en diensten vergroten.

Risbo heeft meegewerkt aan onderzoek op het gebied van armoede, onderwijsachterstanden, langdurig werklozen en multiproblem gezinnen
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement