Ondersteuning examencommissies

 
Examencommissies hebben een grote verantwoordelijkheid voor de borging van de kwaliteit van toetsing binnen de opleiding. Daarbij komt dat kwalitatief goede toetsing essentieel is voor goed onderwijs. Ter ondersteuning biedt Risbo examencommissies verschillende services op maat aan:

Extern lid van de examencommissie
Een onderwijsadviseur van Risbo kan als extern lid participeren in de examencommissie en deelnemen aan de vergaderingen van de examencommissie. In deze rol kunnen we actief meedenken en adviseren over de borging van de kwaliteit van toetsing (in verschillende fasen van de toetscyclus), de OER en verbetering van het toetsbeleid.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van toetsbeleid
We kunnen ook ondersteuning bieden bij het ontwikkelen of herzien van het toetsbeleid. Risbo kan daarbij verschillende rollen vervullen: een actieve rol om samen met de examencommissie via een aantal bijeenkomsten aan nieuw toetsbeleid te werken, het daadwerkelijk meeschrijven aan nieuw toetsbeleid of het kritisch reviewen van nieuw toetsbeleid.

Audit toetskwaliteit
Ter voorbereiding op een opleidingsaccreditatie kunnen we voor opleidingen ook een (externe) audit organiseren, die specifiek gericht is op de beoordeling van de toetskwaliteit en de borging daarvan. De audit heeft een formatief doel. Op basis van steekproeven kan Risbo een analyse maken van de kwaliteit van toetsing in de opleiding. Daarnaast kunnen we onderzoeken hoe de kwaliteit van toetsing binnen opleiding geborgd wordt en wat hierin eventuele verbeterpunten zijn. De uitkomsten van de audit rapporteren we aan de opleiding en daarbij doen we concrete suggesties ter verbetering.

Workshop monitoring van toetskwaliteit
Risbo biedt examencommissies ook de workshop Monitoring van toetskwaliteit aan. In deze interactieve discussieworkshop helpen we u een visie te formuleren op de rol van de examencommissie in de borging van de kwaliteit van toetsing in verschillende fasen van de toetscyclus. Daarnaast analyseert u op welke punten in de toetscyclus de kwaliteit van toetsing in de opleiding voldoende geborgd is en op welke punten versterking nodig is. Vervolgens bespreken we hier gezamenlijk mogelijke oplossingen voor. Tot slot formuleren we concrete acties ter verbetering van de borging van de toetskwaliteit in de opleiding en geven we hier prioriteiten aan.

Contactpersoon

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement