Tentamenverwerking

 
Het nakijken van tentamens is vaak een enorme klus die veel tijd in beslag neemt. Daarom biedt Risbo de mogelijkheid om uw meerkeuzevragen snel en elektronisch na te kijken, met behulp van een tentamenverwerkingsmonitor. Deze monitor stelt per tentamen de volgende statistieken vast:
  • Per student de behaalde score en het bijbehorende cijfer, de gemiddelde score en de verdeling van de score. In een tentamen kunnen bijvoorbeeld 40 punten worden behaald (één per vraag), en studenten hebben gemiddeld 26 punten behaald. Tevens is een normaalverdeling van het aantal behaalde punten te analyseren.
  • Statistieken per vraag, zoals d-indexen, rir-waarden en p-waarden, die aangeven in hoeverre elke vraag onderscheid maakt tussen goed-scorende studenten en slecht-scorende studenten.
  • Betrouwbaarheid van het tentamen, wat aangeeft in welke mate het tentamen consistent de kennis en vaardigheden van studenten meet. Dit wordt bepaald door te kijken hoe goed elke vraag samenhangt met de andere vragen in het tentamen.

Voor het verwerken van een tentamen hebben we de elektronisch leesbare formulieren nodig, een antwoordsleutel en een cijfertoekenning bij het behaalde aantal punten. Ook kunnen we nog extra credits en/of externe cijfers (resultaten van open vragen, indien aanwezig) samenvoegen met het tentamen. De uiteindelijke resultaten van het tentamen sturen we u digitaal toe. Klik hier voor meer uitleg.

Om ons goed voor te kunnen bereiden, noteren we bij het maken van een afspraak de volgende gegevens:
  • Contactpersoon met telefoonnummer, vakcode en datum tentamen
  • Of er eventueel externe cijfers (open vragen of credits) aan het eindcijfer moeten worden toegevoegd. In dat geval reserveren wij namelijk meer tijd voor u. Let op: de extra credits dient u in een txt-file (notepad) aan te leveren. In het bestand staan alleen de studentnummers met daarachter het cijfer vermeld (bijvoorbeeld 012345 1,5).
Het is wenselijk dat degene die verantwoordelijk is voor het tentamen (meestal de docent) bij de verwerking aanwezig is, zodat we eventuele beslissingen direct kunnen nemen.

Wilt u gebruik maken van de Tentamenverwerking? Neemt u dan contact op met het secretariaat van Risbo (tentamenverwerking@risbo.eur.nl of 010-4082124).

Hulp bij de interpretatie van de tentamenresultaten
De Onderwijsadviseurs van Risbo hebben ook veel kennis van het interpreteren van de psychometrische resultaten van een tentamen. De ervaring leert dat het laten analyseren van deze gegevens en van de tentamenvragen aanleiding kan zijn voor het herzien of het laten vervallen van één of meer vragen. Daarbij kunnen we u ook begeleiden bij het opstellen van de toets, waardoor u zeker bent van een valide en betrouwbare meting van de resultaten.

Wilt u gebruik maken van deze begeleiding? Neemt u dan contact op met Marit Nieuwenhuys MSc (nieuwenhuys@risbo.eur.nl of 010-4082424).

Contactpersonen

foto van Marit Nieuwenhuys
Marit Nieuwenhuys nieuwenhuys@risbo.eur.nl
010 408 2424
geen foto beschikbaar
Peter de Zeeuw dezeeuw@risbo.eur.nl
010 408 2124
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
geluk Hogeschool Rotterdam tentamen evaluatie research onderwijsinnovatie kwaliteitszorg meetinstrument studiesucces UTQ dagboek training Erasmus+ diversiteit consultancy Erasmus Universiteit toetsing risicojongeren
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement