Toetsontwikkeling en -analyse

 
Kwalitatief goede toetsing is essentieel voor goed onderwijs. Risbo ondersteunt instellingen en opleidingen daarom bij de monitoring en de borging van de kwaliteit van haar toetsen Hiervoor bieden we verschillende services op maat aan, zowel voorafgaand als na de toetsafname

Ondersteuning bij de ontwikkeling van toetsen
Risbo kan docenten ondersteunen bij het ontwikkelen van toetsen. Hierbij staan de leerdoelen en onderwijsactiviteiten van een vak centraal, op basis hiervan helpen we de docent een geschikte toetsvorm te kiezen, een toetsmatrijs te maken en de toets uit te werken. De ontwikkelde toets voldoet aan de (wetenschappelijke) criteria op het gebied van validiteit, betrouwbaarheid en transparantie.

Onderwijskundige feedback op concepttoetsen
Risbo kan docenten ondersteunen door toetsen vóórdat ze worden afgenomen te controleren op de volgende kwaliteitscriteria:
  • Aansluiting leerdoelen - toetsvragen;
  • Opbouw, duidelijkheid, eenduidigheid en formulering van vragen;
  • Volgorde, lengte, vergelijkbaarheid, duidelijkheid en formulering van de antwoorden;
  • Opmaak, volgorde, indeling, lay-out van het tentamen;
  • Totaalbeeld: aantal vragen, verdeling kennisvragen en begripsvragen, type vragen.
De onderwijsadviseur van Risbo geeft de docent concrete feedback en suggesties om de toets te verbeteren.

Analyse van afgenomen toetsen
Een examencommissie (of toetscommissie) kan Risbo vragen om een analyse/kwaliteitscheck van specifieke toetsen uit te voeren nadat een toets is afgenomen. We analyseren dan de psychometrische gegevens van de toets en stellen een korte rapportage op met onze bevindingen.

Contactpersoon

foto van Marit Nieuwenhuys
Marit Nieuwenhuys nieuwenhuys@risbo.eur.nl
010 408 2424
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement