Kwaliteitszorg

 
Risbo heeft een duidelijke visie op kwaliteitszorg, gebaseerd op de combinatie van twee methodieken: het INK-model en een 'Balance Score Card' (Ahaus & Diepman, 2010) . In het gecombineerde model (zie figuur hieronder) is zowel aandacht voor cruciale processen, en de verbetering daarvan, als voor output en resultaten. Het model gaat uit van de Plan-Do-Check-Act-werkwijze.

Contextual image

Een belangrijk voordeel van de combinatieaanpak van het INK-model en een 'Balance Score Card' is dat de strategische uitgangspunten (1) van een organisatie vertaald worden naar verschillende organisatieonderdelen, maar ook naar het netwerk waar de organisatie deel van uitmaakt. Dit komt een integrale aanpak van kwaliteitszorg ten goede en maakt het logisch dat beleid (6) vanuit kritische succesfactoren geformuleerd wordt en niet 'loshangend' ontstaat. Tegelijkertijd blijft er ook aandacht voor de kritische processen en het beleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (7). Door een afgewogen keuze te maken in indicatoren en meetinstrumenten, zodat deze voor meerdere succesfactoren gebruikt kunnen worden, kan voorkomen worden dat de administratieve last voor de organisatie te hoog oploopt.

De dienstverlening van Risbo op het gebied van kwaliteitszorg richt zich op verschillende aspecten in het implementatietraject:
  • Voorbereiding en inrichten van een kwaliteitszorgsystematiek - belangrijk hierin is dat we samen met de klant kritische succesfactoren (KSF) definiëren. Hiermee gaan we uit van het verwerven van een brede betrokkenheid in de organisatie door met de betrokkenen de visie en missie van de organisatie te vertalen naar passende KSF's. In de sessies gaan we ook in op het 'kwaliteitsdenken' en dragen we het bijbehorende jargon over. Bovendien stellen we vanaf het begin een pilotversie van een (online) kwaliteitszorgmonitor beschikbaar, zodat nagedacht en ontworpen kan worden met het eindproduct voor ogen.
  • Het realiseren van monitoring door het inrichten van passende instrumentatie - Risbo heeft met haar brede ervaring in het doen van kwalitatief en kwantitatief (beleids)onderzoek een unieke expertise ontwikkeld in het inrichten van praktische monitoring instrumenten.
  • Het assisteren bij het ontwikkelen van beleid - met de veranderkundige expertise van onderwijsadviseurs van Risbo kunnen we een rol nemen in het ondersteunen van beleidsontwikkeling. Vooral bij onderwijs- en onderwijsgerelateerde organisaties kunt u optimaal gebruikmaken van de binnen Risbo aanwezige vakkennis.

Contactpersoon

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement