Curriculum- en cursusontwikkeling

 
Bent u van plan om uw curriculum te hervormen, nieuwe vakken te ontwikkelen of bestaande vakken te vernieuwen? Risbo heeft de expertise in huis om u hierbij te ondersteunen.

Bij het (her)ontwikkelen van uw curriculum kan een onderwijsadviseur van Risbo u bijvoorbeeld bij de volgende activiteiten ondersteunen:
  • De eindtermen van het curriculum (her)ontwerpen.
  • Nieuw didactisch model voor uw curriculum maken.
  • Doorlopende curriculumlijnen van opeenvolgende vakken, inhouden en didactische aanpak (her)ontwikkelen.
  • Systematisch vertalen van de eindtermen naar leerdoelen van de curriculumonderdelen;
  • Concreet vormgeven van de nieuwe curriculumonderdelen, inclusief (activerende) werkvormen, begeleidingsvormen en toetsvormen.
  • Zorgen dat alle onderdelen van uw curriculum en curriculum goed 'aligned' zijn. Leerdoelen moeten een goede vertaling van de eindtermen zijn; binnen een curriculumonderdeel moeten leerdoelen, werkvormen en het tentamen/de toets goed op elkaar aansluiten.
Tijdens de ondersteuning houden we nadrukkelijk rekening met evidence-based maatregelen die het studiesucces van studenten bevorderen. Zo adviseren we u om de curriculumonderdelen serieel te plannen in plaats van parallel, raden we u aan om studenten actief te laten zijn in het onderwijs en hoge verwachtingen aan studenten te stellen, en helpen we u om na te denken over het geven van kwalitatief hoogwaardige feedback aan uw studenten.
Daarnaast houden we ook rekening met innovatieve ontwikkelingen, zoals het gebruik van online leer- en communicatiemiddelen en innovatieve werkvormen.

Contactpersoon

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement