Ondersteuning bij onderzoek

 
Risbo heeft de expertise in huis om u ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van (wetenschappelijk) kwantiatief en kwalitatief onderzoek. De expertise van Risbo is inzetbaar in verschillende fasen van het doen van onderzoek.

Opzetten en voorbereiden van onderzoek
Risbo kan u in de voorbereidende fase van uw onderzoek onder andere ondersteunen bij het formuleren van duidelijke onderzoeksvragen, het maken van een onderzoeksdesign en de selectie en ontwikkeling van het juiste onderzoeksinstrumentarium. Daarbij hebben we specifieke expertise in huis om innovatief online onderzoek uit te voeren. Een voorbeeld is de online dagboekmethodiek die Risbo heeft ontwikkeld om systematisch elke dag, gedurende een bepaalde periode, data over een onderzoeksgroep te verzamelen.

Koppelen en analyseren van complexe databestanden
We hebben specifieke expertise in huis om complexe databestanden te koppelen en daarna klaar te maken voor analyses.

Leren van praktische onderzoeksvaardigheden
Risbo biedt praktische trainingen aan voor het ontwerp, de uitvoering en de rapportage van onderzoek. Voorbeelden zijn de workshop 'het systematisch ontwikkelen van vragenlijsten', de workshop 'het systematisch ontwikkelen van een interview(schema)', de workshop 'interviewvaardigheden', de workshop 'analyseren van kwantitatieve data met behulp van SPSS' en de workshop 'analyseren van kwalitatieve data met ATLAS.ti'.

Ondersteuning bij analyses en rapportages
Ook kunnen we u hands-on ondersteuning bieden bij het analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksdata en het opstellen van rapportages.

Contactpersoon

foto van Peter Hermus
Peter Hermus hermus@risbo.eur.nl
010 408 2121
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement