Beleidsgericht onderzoek naar onderwijs

 
Risbo heeft een lange geschiedenis op het gebied van het uitvoeren van beleidsgericht onderzoek naar onderwijs. Dit onderzoek voeren we uit op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs.
Bij het onderzoek staan beleidsvragen van het Ministerie van OCW of (een conglomeraat van) onderwijsinstellingen centraal.

Door het uitvoeren van beleidsgericht onderzoek levert Risbo een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van het onderwijsbeleid van onderwijsinstellingen, zodat op grond daarvan (a) evidence-based beslissingen kunnen worden genomen over de koers van het onderwijsbeleid in de toekomst en (b) een bewustere keuze kan worden gemaakt uit verschillende beleidsalternatieven.

Een voorbeeld van een toonaangevend project dat we recentelijk op dit gebied hebben uitgevoerd, is het onderzoek naar de mogelijke invloed van de invoering van de regeling Nominaal = Normaal op de instroom en het studiesucces van (subgroepen) studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Een tweede voorbeeld is het onderzoek dat Risbo, samen met Inholland, voor het programmabureau Beter Presteren heeft uitgevoerd naar het effect van verschillende interventies en ontwikkelingen op de onderwijsresultaten van scholieren van verschillende Rotterdamse scholen. Ook voert Risbo voor de Hogeschool Rotterdam onderzoek uit naar de onderwijsvernieuwingen die zij heeft ingevoerd.

Contactpersoon

foto van Jan de Boom
Jan de Boom deboom@risbo.eur.nl
010 408 2165
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement