Wetenschappelijk onderzoek naar studiesucces

 
Opleidingen in het hoger onderwijs zijn continue op zoek naar mogelijkheden om het studiesucces van studenten te verbeteren. De resultaten van onderwijskundig onderzoek vormen belangrijke input voor het ontwerpen van geschikte maatregelen op vak- en curriculumniveau, om studenten optimaal te ondersteunen succesvol te zijn tijdens hun opleiding.
Daarnaast is het van belang om het effect van genomen maatregelen te onderzoeken en om, op basis van de uitkomsten, het onderwijs evidence-based steeds beter toe te snijden op de (diversiteit van de) studentenpopulatie.

Risbo ondersteunt instellingen en opleidingen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderwijskundig onderzoek dat gericht is op het verbeteren van studiesucces. Daarbij maken we onderscheid tussen (a) onderwijskundig onderzoek dat gericht is op het effect van interventies en voorspellers van studiesucces voor de poort (zoals factoren voor de poort en de relatie met het studiesucces van studenten, effect van studiekeuze-activiteiten, effect van selectie-instrumenten), (b) onderzoek dat tijdens de opleiding plaatsvindt (zoals onderzoek naar vroegtijdige identificatie van studenten die uitvallen, verklaringen voor uitval van studenten, onderzoek naar het effect van interventies op vak- en curriculumniveau, onderzoek naar de optimale leeromgeving voor specifieke subgroepen studenten), en (c) onderzoek dat na de opleiding plaatsvindt (onderzoek onder alumni over kenmerken uit de leeromgeving die succes in hun carrière voorspellen).

De afgelopen tien jaar is er op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar studiesucces steeds minstens één promovendus bij Risbo actief geweest. De volgende proefschriften zijn geschreven:
  • Wolff, R.P. (2013). Presteren op vreemde bodem: Een onderzoek naar sociale hulpbronnen, en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs (19970-2010). Enschede: Ipskamp Drukkers BV. (ISBN: 978-94-6191-907-6)
  • Meeuwisse, M. (2012). Being Smart is Not Enough. The role of psychosocial factors in study success of ethnic minority and ethnic majority students. Enschede: Ipskamp Drukkers BV. (ISBN/EAN: 978-94-6191-192-6)
  • Baars, G.J.A. (2009). Factors related to student achievement in medical school. Den Haag: Uitgeverij LEMMA. (ISBN: 978-90-5931-521-1)
  • Vermeulen, L. M. (2006). The study of alumni: Professional success, commitment to the university, and the role of the academic learning environment. Erasmus University Rotterdam, Rotterdam.

Contactpersonen

foto van Rick Wolff
Rick Wolff wolff@risbo.eur.nl
010 408 8614
foto van Jan de Boom
Jan de Boom deboom@risbo.eur.nl
010 408 2165
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement