Basisworkshop Toetsing

 
In de hands-on Basisworkshop Toetsing van Risbo verbetert u uw vaardigheden in het ontwikkelen van toetsen, tentamens en assessments. Tijdens deze workshop besteden we aandacht aan curriculaire afstemming (alignment), het maken van een toetsmatrijs, de structuur en de vorm van toetsvragen, de validiteit en betrouwbaarheid van een toets, en de gokkans bij meerkeuzetoetsing. We stellen hierbij zowel de constructie van mc-vragen als de constructie van open (essay) vragen aan de orde. Bovendien past u de geleerde kennis en vaardigheden direct toe op uw eigen toets, tentamen of assessment.

Doelgroep en benodigde voorkennis
De Basisworkshop Toetsing is bedoeld voor alle docenten in het hoger onderwijs, die toetsen en/of tentamens ontwikkelen en afnemen. Voor deze workshop is geen specifieke voorkennis nodig. Het is echter wel nuttig als u in staat bent om kwalitatief goede leerdoelen, passend bij verschillende beheersingsniveaus, te ontwikkelen.

Doelstellingen/competenties
Na afloop van de Basisworkshop Toetsing bent u in staat om:
  1. Met behulp van een toetsmatrijs en volgens het principe van curriculaire afstemming (alignment) op een systematische manier een toets, tentamen of assessment te ontwikkelen.
  2. Een beargumenteerde keuze te maken voor de vorm van uw toets.
  3. Kwalitatief goede toetsitems (zowel mc- als essayvragen) te ontwikkelen die voldoen aan de eisen van validiteit, betrouwbaarheid en transparantie.
  4. Uw eigen toets en die van collega's op toets- en itemniveau te beoordelen aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria.


Inhoud en vorm
De workshop bestaat uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel besteden we aandacht aan curriculaire afstemming (alignment), Bloom's taxonomie (herziene versie), de toetsmatrijs en een kader om kwalitatief goede toetsen en toetsvragen te ontwikkelen. Tussen het eerste en tweede dagdeel zit - indien mogelijk - drie weken tijd. Daarmee stellen we u in de gelegenheid om de inhoud van het eerste dagdeel toe te passen op uw eigen toets, tentamen of assessment. Tijdens het tweede dagdeel gaan we de toets verder verbeteren. We besteden daarbij aandacht aan de validiteit en betrouwbaarheid van toetsen en de rol van toeval (gokkans) bij toetsen. Verder is de workshop zoveel mogelijk hands-on. Dat betekent dat u zelf aan de slag gaat met uw eigen toets en constructieve feedback ontvangt van collega's en de workshopleider.

Beoordeling en certificering
Nadat u beide dagdelen gevolgd heeft en de huiswerkopdracht (tussen het eerste en tweede dagdeel) hebt afgerond, ontvangt u een certificaat van deelname.

Contactpersoon

foto van Marit Nieuwenhuys
Marit Nieuwenhuys nieuwenhuys@risbo.eur.nl
010 408 2424
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement