Tutortraining PGO

 
In de driedaagse tutortraining PGO (probleemgestuurd onderwijs) oefenen de deelnemers in het werken met de PGO-methode. PGO is een student-gecentreerde onderwijsvorm, waarin actief leren en zelfstandigheid van de studenten centraal staan. Tijdens deze tutortraining ligt de nadruk op het verwerven van leerproces-begeleidende vaardigheden.

Doelgroep en benodigde voorkennis
De tutortraining PGO is bedoeld voor beginnende of toekomstige tutoren in probleemgestuurd onderwijs. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Doelstellingen/competenties
Na het volgen van de training zijn deelnemers in staat om:
  • De basisprincipes van probleemgestuurd onderwijs te benoemen en de werking hiervan in de praktijk uit te leggen.
  • Het proces van de zeven stappen van probleemgestuurd onderwijs te beschrijven.
  • De verschillende studentrollen in de stappen te benoemen.
  • Studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden als het leiden van een gesprek, notuleren (op het smartboard), luisteren en samenvatten, discussiëren, feedback geven en ontvangen.
  • Studenten procesmatig en inhoudelijk te begeleiden in de verschillende stappen van het proces: studenten stimuleren om actief bij te dragen, de groep ondersteunende vragen te stellen, bevestiging te geven, het groepsproces te observeren en te analyseren.
  • De studenten op een constructieve wijze feedback te geven, het groepsproces te evalueren en studenten individueel te beoordelen op hun professioneel gedrag.
  • Veel voorkomende probleemsituaties in een onderwijsgroep te signaleren en hier adequaat bij in te grijpen.
Inhoud en vorm
De training duurt in totaal drie dagen. De eerste dag van de training is een introductie van het proces van probleemgestuurd onderwijs en het verwerven van de vaardigheden, die de studenten hierbij nodig hebben. De volgende twee dagen leggen we de nadruk op het verwerven van specifieke tutorvaardigheden in probleemgestuurd onderwijs en algemene didactische vaardigheden.

De tutortraining PGO is gebaseerd op sociaal-leertheoretische principes, waarbij we gebruikmaken van een theoretische instructie in combinatie met videofragmenten en simulaties. We besteden aandacht aan alle vaardigheden die in PGO, zowel voor studenten als voor tutoren, van belang zijn en gaan daarbij uit van de zeven stappen van het PGO-proces. Studenten en tutoren moeten beide over PGO-vaardigheden beschikken, maar alleen tutoren dienen leerproces-begeleidende vaardigheden te hebben.
Tijdens de training doen de deelnemers in praktische oefeningen en opdrachten ervaring op met alle vaardigheden. We simuleren onderwijsgroepen, waarin de deelnemers zelf de rol van student en tutor op zich nemen. Na elke oefening geven we de deelnemers feedback op de uitvoering van de verschillende vaardigheden. Daarnaast tonen we videovoorbeelden van lastige situaties die in een onderwijsgroep kunnen voorkomen. Deze situaties bespreken we met de deelnemers, waarbij we ook gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

Beoordeling en certificering
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Contactpersoon

foto van Marit Nieuwenhuys
Marit Nieuwenhuys nieuwenhuys@risbo.eur.nl
010 408 2424
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement