MicroLab: how to integrate formative assessment into your course?

 
Feedback is een van de meest effectieve strategie├źn in het leerproces van studenten. Tegelijkertijd is het soms lastig om voldoende of goede feedback te geven in een vak. Er zijn veel verschillende aspecten verbonden aan het geven van feedback. Het gebruiken van feedback, feed up en feed forward, de juiste formatieve assessment kiezen, passende feedback geven, maar ook studenten ondersteunen in het geven en ontvangen peer feedback. In dit MicroLab leer je hoe je deze aspecten in je vak integreert. We werken aan de hand van vier strategie├źn, die we in de MicroLab zullen doorlopen. Doordat je bij elke strategie een opdracht maakt, zul je uiteindelijk een basis hebben voor de integratie van feedback in je vak.

Doelgroep en vereiste voorkennis
Dit Microlab is vooral bedoeld voor docenten die verantwoordelijk zijn voor een vak. Docenten die weinig invloed hebben op een vak, kunnen meedoen maar zullen hun uiteindelijke implementatieplan niet compleet kunnen uitvoeren.

Voor dit MicroLab is het aanbevolen dat de Basis Kwalificatie Onderwijs behaald is. Er wordt voortgebouwd op de eindcompetenties van de BKO.

Leerdoelen/competenties
Na het volgen van deze MicroLab ben je in staat om:
- leerdoelen en succescriteria te formuleren
- formatieve assessment in je cursus te integreren
- expert feedback van goede kwaliteit in uw vak te integreren door de juiste activiteit op het juiste moment te selecteren
OF
- effectieve peer-feedback in uw vak te integreren door de juiste activiteit op het juiste moment te selecteren

Inhoud, vorm en tijdsinvestering
Je begint in de online leeromgeving met het maken van de voorbereidende opdrachten aan de hand van ondersteunende materialen, dit kost ongeveer 3 uur.

In de workshop zelf oefenen we met deze voorbereidende opdrachten. Je ontvangt hierbij peer feedback op de ingeleverde opdrachten. Daarna zullen we de volgende stappen zetten om feedback te integreren in je vak. Uiteindelijk heb je de basis voor een integratieplan voor feedback. Deze zal je meteen in de praktijk kunnen gebruiken.

Om dit MicroLab af te ronden, voer je een feedback activiteit uit, waarop je vervolgens reflecteert met betrekking tot de gekozen activiteit en de kwaliteit van de feedback. Je kunt hierbij kiezen voor het gebruik van expert feedback of peer feedback.

Proof of Competence
Dit Microlab wordt afgesloten in een vorm naar keuze (tekstbestand, video etc) waarin vier componenten naar voren komen. Hiervoor moet je een formatieve assessment kiezen en uitvoeren in de praktijk, waar je vervolgens zelf feedback op geeft, of je peer feedback toepast.
- Geformuleerde leerdoelen en succescriteria
- Korte beschrijving van de gekozen formatieve assessment
- Beschrijving van de gegeven expert feedback (welke activiteit, wanneer, hoe etc)
OF
Beschrijving van het proces van peer feedback (welke activiteit, hoe heb je dit aangepakt etc).
- Reflectie op het feedback proces en de kwaliteit van de feedback

Interested?
In our calendar you can find startingdates for this MicroLab
training calendar. Or sign up directly via Registration.
For questions: training@risbo.eur.nl.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement