MicroLab voor TA's en tutoren: Het gebruik van public speaking skills tijdens tutorials

 
Doelen en competenties
Na afronding van dit MicroLab heb je geleerd om:

Te reflecteren op het gebruik van je eigen non-verbale communicatie en het gebruik hiervan ook daadwerkelijk te verbeteren.
Verschillende niveaus van uitleg over hetzelfde concept te geven.
Doelgroep en vereiste voorkennis
Dit MicroLab is bedoeld voor Teaching Assistents en tutoren die beschikken over basale didactische vaardigheden en die interesse hebben in het verder ontwikkelen van hun didactische vaardigheden. De deelnemers van dit MicroLab moeten ook daadwerkelijk actief tutorials doceren zodat deze geobserveerd kunnen worden.

Vorm en tijdsinvestering
Dit MicroLab wordt in een blended vorm aangeboden. Deelnemers starten in de Canvas-omgeving waarin relevant materiaal wordt aangeboden. Tevens zal deelnemers worden gevraagd om een introductie- en een 'onderwijs speech' voor te bereiden (de totale voorbereidingstijd wordt geschat op drie uur). Vervolgens zullen deelnemers aan de slag gaan met public speaking oefeningen en zullen de voorbereide speeches gehouden worden. Vanuit de groep wordt hierop feedback gegeven. De workshop duurt ongeveer drie uur.

Toetsing & certificaat
De MicroLab wordt succesvol afgesloten indien voldaan is aan de volgende elementen:

Het succesvol maken van de voorbereidende opdracht die wordt toegepast gedurende de workshop
De deelnemers geeft een tutorial gedoceerd die is geobserveerd door een van de trainers
De deelnemer heeft gereflecteerd op het toepassen van public speaking tijdens de eigen tutorials.


SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement