FAQ BKO

 
Vraag: Ik ben PhD-student, mag ik toch meedoen aan de BKO?
Voor het succesvol doorlopen en afronden van het BKO project is het handig als je als docent verantwoordelijk bent voor een vak. Dat vak kun je gebruiken voor de Proofs of Competences die je succesvol moet afronden. Indien je niet verantwoordelijk bent voor het vak, dan is het goed om bij je eigen faculteit na te vragen of je als PhD het BKO traject mag volgen. Zodra je hier toestemming voor hebt, vraag dan aan de co÷rdinator van het vak waarbij je betrokken bent, of je alle onderdelen van het vak mag gebruiken voor het BKO traject.

Vraag: ik heb elders al een kwalificatie of een bevoegdheid voor onderwijs behaald. Kan ik vrijstelling krijgen?
Risbo kent geen vrijstelling van de BKO toe. Het beleid van de EUR is dat elke docent een BKO moet behalen.
Voor docenten met een docentkwalificatie van een buitenlandse universiteit of een lerarenbevoegdheid, hebben we onder strikte voorwaarden wel een verkort traject. Zie hieronder het reglement om voor een verkort traject in aanmerking te komen.
Kom je in aanmerking voor het verkorte BKO traject? Neem dan contact op met ons secretariaat en lever een kopie aan van het certificaat/diploma dat je eerder hebt behaald. Een onderwijsadviseur van Risbo zal vervolgens beoordelen of je in aanmerking komt voor dit verkorte traject.

Vraag: ik heb al eens een cursus basisdidactiek gevolgd. Overlapt dit met de sessies in de BKO?
In de sessies van de BKO wordt gewerkt aan eigen producten, die je met behulp van de voorbereidingsmaterialen maakt. Tijdens de sessie is er ruimte voor het krijgen van feedback van peers en experts. Er zullen enkele inhoudelijke onderwerpen aan bod komen die ook tijdens de basisdidactiek behandeld zijn. Dit zal je echter vooral schelen in voorbereidingstijd van de sessies. De relevantie van de sessies en het krijgen van feedback is er ook als je de cursus basisdidactiek gevolgd hebt.

Vraag: kan ik vrijstelling krijgen voor het bewijzen van Engels niveau C1?
In het beleid van de EUR staat dat iedere docent minstens Engels op niveau C1 moet beheersen. Om die reden zal je het volledige BKO certificaat pas behalen als je ook aan die eis hebt voldaan. Om die reden kun je per mail contact opnemen met het Taal- en Traininingscentrum op de EUR (ltc@eur.nl). Indien je het Engels al goed beheerst kun je uitleggen waarom je dat vindt (bijvoorbeeld als je een tijd in het buitenland hebt gewerkt/gewoond of een Engelstalige studie hebt gedaan). Het Taal- en Trainingscentrum zal vervolgens beoordelen of dit voldoende is om het niveau C1 te bewijzen. Indien dit niet zo is, kun je bij hen een assessment doen waarmee je niveau wordt vastgesteld. Indien dit lager is dan C1, dan kun je bij het Taal- en Trainingscentrum een cursus volgen.

Vraag: moet ik de BKO volgen op hetzelfde moment dat ik het vak geef dat ik wil gebruiken voor de BKO?
Het is niet nodig om het BKO traject gelijktijdig te laten lopen als het vak dat je wilt gebruiken voor de BKO. De verbeteringen die je tijdens het traject aanbrengt in je vak, kun je de volgende keer dat je het vak geeft gaan invoeren. Een onderdeel van het BKO traject is een observatie. Het is mogelijk om de observatie te laten plaatsvinden bij een onderwijsmoment van een ander vak.

Vraag: hoeveel tijd kost de BKO?
Wij gaan op dit moment uit van een totaaltijd van ongeveer 80 uur, inclusief het volgen van de sessies.

Vraag: kan ik de observatie al laten plaatsvinden voordat ik start met het BKO traject?
Dit is niet mogelijk, omdat wij van mening zijn dat je leerpunten uit het traject mee kunt nemen in het verzorgen van een onderwijssessie. Het is daarom waardevoller om tijdens het BKO traject een observatie te laten doen.

Wat gebeurt er als ik 1 bijeenkomst moet missen?
Het uitgangspunt voor het kiezen van een cohort is dat je alle sessies kunt bijwonen. Mocht je tijdens het traject een keer ziek worden, dan kun je met de trainer kijken voor een oplossing.

Wat gebeurt er als ik 2 bijeenkomsten niet kan bijwonen?
Bij het missen van meer dan 1 bijeenkomst, verzoeken we je aan te sluiten bij een volgend cohort.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
consultancy evaluatie research onderwijsinnovatie kwaliteitszorg toetsing studiesucces risicojongeren Erasmus Universiteit UTQ meetinstrument diversiteit Erasmus+ geluk training tentamen dagboek Hogeschool Rotterdam
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement