MicroLab: Hoe anticipeer je op verschillen in voorkennis tussen studenten?

 
In deze MicroLab leer je hoe je verschillen in voorkennis tussen je studenten kunt meten en hoe je deze verschillen kunt gebruiken in het ontwerp van je vak en in je lessen. Je leert om de beginsituatie van je studenten te analyseren, de noodzakelijke voorkennis en vaardigheden die studenten nodig hebben om deel te nemen aan je cursus te bepalen en om je eigen meting van de voorkennis van studenten op te zetten. Daarnaast leer je verschillende onderwijsactiviteiten om de voorkennis van studenten te activeren.

Deze MicroLab heeft een ‘blended’ opzet, wat betekent dat je je online voorbereidt en je voorbereidende opdrachten meeneemt naar de workshop. Er is een korte workshop van twee uur waarin je je verder verdiept in de materialen van de Microlab en ervaringen zult delen met andere docenten van verschillende faculteiten. Na de workshops experimenteer je met een assessmenttechniek, die je in een van je lessen uitprobeert. Om de Microlab af te ronden vragen we je een korte video te maken waarin je je ervaringen toelicht en feedback te geven op een andere video van een peer.

Goals/competenties
Na het volgen van deze MicroLab ben je in staat om:
• de noodzakelijke voorkennis / ingangsniveau voor je vak te identificeren
• de voorkennis van studenten te meten met een assessment
• passende interventies en ondersteunend materiaal te ontwerpen (op het gebied van inhoud, proces, product en leerklimaat) zodat studenten hun kloof in voorkennis kunnen dichten
• de verschillen in voorkennis tussen studenten te gebruiken als een verrijking voor je vak


Inhoud, vorm en tijd investeren
Je begint in de online leeromgeving met het maken van de voorbereidende opdrachten (totale bestede tijd: 2 tot 3 uur).

In de workshop bespreken en evalueren we de voorbereidende opdracht. Je ontvangt peer-feedback op je assessment en je geeft zelf feedback op het werk van een andere deelnemer. We bespreken ook de moeilijke situaties met betrekking tot het omgaan met verschillen in voorkennis van studenten. Aan het einde van deze workshop heb je een authentieke assessment die je in je vak kunt implementeren.

Om deze Microlab af te ronden, presenteer je je ervaringen in een korte video over de implementatie van je assessment in de praktijk. Zijn je verwachtingen waargemaakt en hoe heb je deze techniek gebruikt om te anticiperen op verschillen in voorkennis?


Proof of Competence
Deze Microlab wordt afgesloten met een korte video, Proof of Competence, die bestaat uit:
• Een beschrijving van het minimale cognitieve beginniveau van je vak en hoe je dit van te voren communiceert aan je studenten.
• Een beschrijving van de affectieve kenmerken van uw studenten wanneer zij aan het vak beginnen.
• Een beschrijving van een geďmplementeerde assessment om de voorkennis van studenten te meten.
• Een overzicht van de juiste lesmethoden en ondersteunend materiaal voor je studenten.

Wanneer je al deze onderdelen hebt voltooid, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

GeInteresseerd?
Kijk op myeur of
training calendar. of stuur een mail naar training@risbo.eur.nl. Zodra er nieuwe data bekend zijn, kun je die op de website vinden.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Hogeschool Rotterdam training dagboek UTQ risicojongeren Erasmus+ studiesucces tentamen onderwijsinnovatie consultancy Erasmus Universiteit evaluatie meetinstrument research kwaliteitszorg geluk toetsing diversiteit
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement