Blended Learning Support

 
Risbo kan docenten of opleidingen ondersteunen bij de ontwikkeling of optimalisatie van blended learning: onderwijsinnovatie door effectieve inzet van digitale middelen. Dit kan zowel op vakniveau als op opleidingsniveau.

Voor de ondersteuning bij de ontwikkeling van activerend blended onderwijs gebruikt Risbo een gefaseerde aanpak (ontwerpfase - ontwikkelfase - realisatie/implementatiefase). Elke fase behelst een aantal activiteiten waarin Risbo een rol kan spelen. Hieronder volgt een greep uit deze mogelijkheden, gebaseerd op de huidige inzichten:

Voor de ontwerpfase is het belangrijk dat er een ontwerpkader ontwikkeld wordt wat breed gedragen wordt onder de docenten (en andere stakeholders). Risbo kan een rol spelen in 'kalibreersessies' om ontwerpprincipes helder te krijgen en verder uit te werken. Keuzes die gemaakt moeten worden hebben betrekking op de structuur van het vak (zowel het online als het offline gedeelte) en de samenhang van het curriculum, maar bijvoorbeeld ook de gewenste mate van inzet van digitale middelen. Verder ondersteunt Risbo bij het eigenlijke onderwijskundige ontwerp van het vak in de vorm van een storyboard met leerdoelen, leermiddelen, leeractiviteiten (in-class/out-of-class) en toetsing en bij de ontwikkeling van een actieplan. Risbo kan hierbij uiteraard adviseren over geschikte werkvormen en tools.

In de ontwikkelfase gaat Risbo met de docenten aan de slag om de beoogde leermiddelen (bv. scripts, kennisclips, slides), leeractiviteiten (opdrachten, instructies) en toetsing te ontwikkelen. De rol van Risbo behelst onderwijskundig advies en onderwijskundige feedback op de te ontwikkelen producten.

In de realisatiefase ondersteunt Risbo met de authoring van de (audiovisuele) leermiddelen in de beoogde leeromgeving (bijvoorbeeld Canvas) en eventuele andere praktische aspecten die een succesvolle implementatie mogelijk moeten maken. Indien gewenst kan Risbo docenten ook coachen bij de implementatie van het nieuw ontwikkelde blended onderwijs.

Tot slot is het ook mogelijk dat Risbo projectcoördinatie op zich neemt. Overkoepelend kan Risbo daarnaast ondersteunen bij het ontwikkelen en motiveren van onderwijskundige randvoorwaarden door als adviseur deel te nemen aan overlegstructuren zoals projectoverleggen, werkgroepen of intervisiegroepen.

Contactpersoon

foto van Kris Stabel
Kris Stabel stabel@risbo.eur.nl
010 408 8798
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement