Dalend vertrouwen in de overheid en toenemende onvrede met het overheidsbeleid na 1 jaar pandemie.

Dalend vertrouwen in de overheid en toenemende onvrede met het overheidsbeleid na 1 jaar pandemie.

29 april 2021

In maart 2021 is het een jaar geleden dat de eerste maatregelen tegen het COVID-19 virus werden afgekondigd. In dat jaar is het vertrouwen in overheid, RIVM en GGD duidelijk afgenomen en is de onvrede met het overheidsbeleid toegenomen. Mensen met weinig vertrouwen in de overheid en die moeilijk kunnen rondkomen zijn minder bereid zich te laten vaccineren. Ook het gevoel van uitzichtloosheid is verder toegenomen: bijna de helft van de mensen heeft 'het gevoel niets te hebben om naar uit te kijken'. Nederland wacht vol ongeduld op het einde van de pandemie zonder alle beperkende regels die het afgelopen jaar zijn opgelegd.

Lees verder

Overview of upcoming MicroLabs May - July

23 april 2021

MicroLabs are short, online how-to modules about specific educational issues lasting two to four hours, developed by Risbo and made possible by the Community for Learning & Innovation. Each MicroLab has a clear goal and a clear result.

Lees verder

Rapport Risbo- Een uurtje langer?

8 april 2021

In 2020 heeft Risbo in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek verricht naar de behoeften van Rotterdamse horecaondernemers voor wat betreft de sluitingstijden en horecavergunningen. Doel van het onderzoek is om te kijken hoe groot de animo voor 24-uursvergunningen is en in hoeverre huidige exploitanten van een 24-uursvergunning, interesse hebben in een alternatieve vergunning.

Lees verder

Conferentie Project MYLIFE

7 april 2021

Het Erasmus+ project MYLIFE is op 31 maart met een conferentie afgesloten. In dit project is gewerkt aan een methodologie voor de sociale integratie van Newly Arrived Migrant Students (NAMS), waarbij veelbelovende elementen uit projecten in de leeromgevingen school en de buurt geïntegreerd zijn tot een toolkit die jongeren en jongerenwerkers helpt projecten met jongeren op te zetten en uit te voeren.

Lees verder
Negatieve impact van COVID-19 is weer toegenomen: toename angst en stress, afname vertrouwen in overheid, RIVM en GGD.

Negatieve impact van COVID-19 is weer toegenomen: toename angst en stress, afname vertrouwen in overheid, RIVM en GGD.

18 december 2020

Tijdens het voorlopige hoogtepunt van de corona-uitbraak, in april, bleek dat een groot deel van de Nederlandse bevolking angstig en onzeker was. Bij de heropening van de samenleving begin juli was de angst en onzekerheid afgenomen, maar dat heeft zich niet doorgezet. Dit blijkt uit de bevindingen van het vervolgonderzoek De verdeelde samenleving. Er is weer sprake van een toename van angst- en stressgevoelens en een verdere afname in het vertrouwen in de overheid, het RIVM en de GGD. Jongeren en mensen met kwetsbare maatschappelijke posities, zoals een laag inkomen, een lage opleiding, geringe werkzekerheid, en een beperkt ondersteunend netwerk, hebben relatief meer onvrede over het overheidsbeleid dan groepen met een sterkere maatschappelijke positie en een sterker ondersteunend netwerk. Een verdeelde samenleving dus.

Lees verder
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement