EU-subsidie voor project rond diversiteit in het onderwijs

7 oktober 2014 EU-subsidie voor project rond diversiteit in het onderwijs
Een internationaal project onder leiding van twee onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam over diversiteit in het onderwijs krijgt een grote subsidie van de Europese Unie. 'NAOS: Professional capacity in dealing with diversity', geleid door drs. Tomislav Tudjman en prof.dr. Sabine Severiens, ontvangt 430.000 euro uit het EU programma Erasmus+ (KA2). Het project draait om het versterken van de professionele capaciteit in het onderwijs in negen EU-landen. Het NAOS-project wil in netwerken van scholen en lerarenopleidingen de professionele capaciteit in het omgaan met verschillen versterken. Het bestaat voornamelijk uit studiebezoeken aan scholen voor primaire en voortgezet onderwijs in negen verschillende landen die 'good practices' op het gebied van diversiteit kunnen laten zien. Het gaat hierbij om alle mogelijke verschillen die kunnen bestaan tussen leerlingen die aan deze scholen onderwijs volgen. De 'good practices' van de scholen kunnen betrekking hebben zowel op taal, pedagogische en didactische onderwerpen, als op ouderbetrokkenheid en school-wijk relaties. De focus van de studiebezoeken ligt enerzijds op de inhoud van de good practice, maar ook op de professionalisering die eraan ten grondslag lag. Daarnaast kijken de onderzoekers naar hoe beginnende leerkrachten hierop voorbereid worden tijdens hun lerarenopleiding. Resultaten De resultaten van de studiebezoeken worden gedeeld in jaarlijkse bijeenkomsten voor alle partners. In totaal participeren tien verschillende instituten, waaronder scholen, universiteiten en lerarenopleidingen in negen verschillende landen (België, Cyprus, Estland, Griekenland, Kroatië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal). De bijeenkomsten zijn onderdeel van de bijeenkomsten van Sirius, het grote Europese netwerk op het gebied van onderwijs en migratie waar de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit ook aan deelneemt. Het project mondt uiteindelijk uit in meerdere handboeken met 'good practices' die betrekking hebben op het versterken van professionele capaciteit op het gebied van diversiteit in het onderwijs. De boeken zijn bestemd voor zowel scholen, opleidingen, wetenschappers als beleidsmakers. Het project wordt gecoördineerd door onderzoeksinstituut Risbo en heeft een looptijd van drie jaar. Erasmus+ (2014-2020) is een nieuw EU-subsidieprogramma scholing, opleiding, jeugd en sport. Nadere informatie Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135, kooistra@fsw.eur.nl
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement