Inzicht in wijkgericht werken

11 april 2013
Inzicht in wijkgericht werken Beleid en activiteiten in Alphen aan den Rijn Wijkgericht werken, een veelgehoord credo en belangrijk baken van Welzijn nieuwe stijl. Maar wat levert het op en hoe werkt het? Het onderzoeksinstituut Risbo onderzocht wijkgericht werken in twee buurten in Alphen aan den Rijn. Onderzoeker Tom Tudjman keek mee over de schouders van de professionals en interviewde hen. Daarbij richtte hij zich onder meer op activiteiten die wijkgericht werken concreet vormgeven: het buurthuis, het opbouwwerk en het jongerenwerk. Visies van de professionals en hun organisaties op de doelen van wijkgericht werken bleken niet altijd overeen te komen. Taken, rollen en posities van gemeente, corporatie en de betrokken instelling voor zorg en welzijn waren niet helder. Mede door een goede terugkoppeling vanuit de onderzoeksresultaten werden (beleids)doelen verhelderd en de samenwerking tussen partijen in de buurt verbeterd. In Alphen hebben professionals elkaar gevonden door activiteiten niet zozeer aanbodgericht of vraaggericht te organiseren, maar juist de bewoners te stimuleren en faciliteren om zelf activiteiten te organiseren voor andere bewoners. Dit geeft vorm aan wijkgericht werken als een instrument om sociale problemen inzichtelijk te maken en op te lossen. Dit onderzoek is een voorbeeld van de evaluatiemethode theory of change, waarbij samen met betrokken partijen wordt nagegaan wat de doelen van een sociale interventie zijn en of deze ook worden behaald.
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement