Eindrapport pilot Nominaal = Normaal bij FSW aan de EUR

7 januari 2013
In het collegejaar 2011-2012 zijn de opleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de Erasmus Universiteit Rotterdam als proef gestart met de onderwijsaanpak 'Nominaal = normaal'. Eerstejaarsstudenten worden meer geactiveerd - door onder andere intensievere begeleiding, frequenter toetsen en minder herkansingen - om in één keer alle studiepunten in het eerste jaar te halen. De Erasmus Universiteit wil op deze manier voorkomen dat studenten zich in het tweede studiejaar moeten richten op nog niet behaalde vakken uit jaar 1. Doel van 'Nominaal is normaal' is een goede start van de academische carrière van studenten.

Risbo heeft samen met FSW onderzoek uitgevoerd naar het effect van de invoering van de regeling 'Nominaal = Normaal' bij FSW. In dit onderzoek is onder andere gekeken naar de mogelijke invloed van de regeling op de studiekeuze en instroom van studenten, het rendement van de opleidingen, de mate van gebruik van de herkansingen en de compensatieregeling, en de tijd die studenten aan hun studie besteden.

In bijgevoegd eindrapport is een beschrijving te vinden van de resultaten die tijdens de pilot bij FSW zijn verkregen.

Voor meer informatie:
Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, Jacco Neleman (010 408 1216) of Marjolein Kooistra (010 408 2135) of press@eur.nl
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement