Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

8 oktober 2009


Per 1 januari 2009 zijn er naar schatting 165.000 personen met een nationaliteit van een van de MOE-landen in Nederland, waarvan er 100.000 niet in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staan ingeschreven. In totaal hebben in 2008 ruim 155.000 MOE-landers voor kortere of langere tijd in Nederland gewerkt terwijl zij niet in de GBA stonden ingeschreven. Ruim een derde denkt hier korter dan twee jaar te blijven. Veertien procent wil zich permanent vestigen. Dit zijn enkele conclusies van Risbo in de publicatie van het onderzoek ‘Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa’ dat op 6 oktober jl. aangeboden is aan minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie.

Er zijn sinds de uitbreiding van de EU omvangrijke groepen arbeidsmigranten uit Midden- en Oost- Europa naar Nederland gekomen. Over een groot deel van deze groep is weinig bekend omdat zij zich niet officieel in Nederland gevestigd en geregistreerd hebben. Risbo, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Erasmus Universiteit, heeft daarom, in opdracht van het ministerie van VROM/WWI onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de groep recente arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Een aantal zaken valt op:

Ruim een derde denkt hier korter dan twee jaar te blijven. Veertien procent wil zich hier permanent vestigen. Bijna een derde van de respondenten weet niet of en hoe lang ze nog in Nederland willen blijven.
De MOE-landers zijn relatief hoogopgeleid en zijn veelal werkzaam in laaggekwalificeerd werk met name in de landbouw, industrie en bouw.
Een groot deel zegt zich altijd of meestal te kunnen redden met zijn huidige taalbeheersing. Toch spreekt driekwart van de MOE-landers geen of slechts matig Nederlands. De overgrote meerderheid van de MOE-landers zou wel (beter) Nederlands willen leren en wil ook (meer) over de Nederlandse cultuur leren.
De woonsituatie van de MOE-landers verschilt in vele opzichten van die van de autochtone Nederlanders. Het merendeel van de arbeidsmigranten deelt zijn slaapkamer met meerdere personen. Men woont veelal op een kamer of in een zelfstandige woonruimte. Desondanks is de helft van de arbeidsmigranten (zeer) tevreden met de woonruimte, een kwart (zeer) ontevreden.
De MOE-landers maken lange dagen en werken regelmatig meer dan vijf dagen per week. Ze verdienen gemiddeld 9,70 bruto per uur. Voor ruim de helft van migranten is de financiële situatie ten opzichte van die in het herkomstland (sterk) verbeterd.

 

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Risbo 010-4082124 of deboom@risbo.eur.nl.

 

-Hier kunt u de volledige publicatie downloaden

-English summary

 

Betrokken medewerkers:

 

A.M. Weltevrede

J. de Boom

S. Rezai

L. Zuijderwijk

G. Engbersen

 
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement