Moeizame overstap van MBO naar HBO in grote steden

2 februari 2011


Een groep onderzoekers (waaronder twee Risbo onderzoekers), verenigd in het Consortium voor Onderzoek naar Stedelijk Talent (COST), heeft in opdracht van OCW een onderzoek gedaan naar de overstap van mbo naar hbo in grote steden.

Het onderzoek laat zien dat mbo'ers op veel fronten ontevreden zijn over de overstap naar het hbo. Ze ervaren de meeste problemen in de aansluiting met taal en rekenen, maar ook met de manier waarop het onderwijs wordt gegeven en de hoeveelheid stof. Ook stoppen ze vaker met hun hbo opleiding. Mbo'ers, met name de niet-westers allochtone mbo'ers, vallen vaker uit in het eerste jaar dan Havisten en vwo'ers.

In het rapport wordt 1) een overzicht gegeven van de recente literatuur, 2) de cijfers over doorstroom en studiesucces worden op een rij gezet, 3) op basis van student monitoren van de instellingen zelf wordt een beeld geschetst van de beleving van de doorstroom en 4) er wordt een overzicht gegeven van de verschillende beleidsmaatregelen en mening van de onderwijsprofessionals over deze beleidsmaatregelen. Het rapport eindigt met 5) een aantal conclusies en aanbevelingen.

 

Samenvatting van het rapport (pdf)

Het volledige rapport (pdf)
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement