Taakspel; Het bevorderen van welzijn in het VMBO

29 september 2010
Taakspel is de uitgebreide Nederlandse bewerking van het Noord-Amerikaanse Good Behavior Game. Het spel is bedoeld om taakgericht gedrag bij kinderen te stimuleren en regelovertredend gedrag terug te dringen. Daarbij is het spel gericht op het bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Het uiteindelijke doel van het spel is beginnend probleemgedrag bij kinderen in een vroeg ontwikkelstadium terug te dringen en om te buigen in positiever gedrag. De interventie is gestoeld op gedragstherapeutische principes. Kern van de aanpak is dat de docent leert om gebruik te maken van positieve controle op gedrag: gewenst gedrag krijgt direct veel aandacht en ongewenst gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd. Met Taakspel wordt probleemgedrag dat extra zorg vraagt in een vroeg stadium gesignaleerd waardoor zorgleerlingen sneller de juiste zorg kunnen krijgen. Hierdoor verbetert het klassenmanagement van docenten en krijgen zowel leerlingen als docenten meer plezier in het onderwijs. Kortom: Taakspel bevordert het welzijn van de groep. Uit literatuuronderzoek is al gebleken dat het gebruik van Taakspel positieve effecten heeft op het probleemgedrag van leerlingen in het basisonderwijs. Risbo is het eerste instituut dat onderzoek doet naar de effectiviteit van Taakspel in het voortgezet onderwijs in Nederland. Om na te gaan of het systeem haar doelen bereikt, wordt op zeven vmbo-scholen een studie verricht naar de effecten van Taakspel. Daarbij wordt de ontwikkeling van twee groepen leerlingen vergeleken: een experimentele groep van driehonderd leerlingen die met Taakspel aan de slag gaan, en een controlegroep van driehonderd leerlingen die niet met Taakspel werken. Drie jaar lang worden de leerlingen en hun docenten gevolgd. De leerlingen beginnen aan het begin van het eerste leerjaar met Taakspel en gaan ermee door tot het einde van de tweede klas. Tijdens de eerste zes maanden van het onderzoek staat het invoeren van Taakspel centraal. Daarna worden gedurende een periode van 2,5 jaar vier metingen verricht. Risbo verwacht dat het onderzoek kennis oplevert over de mate waarin Taakspel bijdraagt aan een verbetering van het gedrag van de vmbo-leerlingen, hun sociale competenties, het klassenmanagement van docenten, het klimaat in de klas, toename van de effectieve leertijd en de signalering van zorgbehoeften bij leerlingen.
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement