Aanpak Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse risicojongeren

27 september 2010


Met een deel van de Antilliaans-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren gaat het niet goed: zij zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit, de schooluitval en de werkloosheid. In een tweetal samenwerkingsverbanden werken Rijk, gemeenten en VNG samen om de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse jongeren bij voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en criminaliteit terug te dringen. Voor het succes van de aanpak is betrouwbare en up-to-date informatie over deze aspecten voor de betrokken gemeenten van groot belang. Risbo heeft in opdracht van de betrokken partijen een eerste monitor gemaakt waarin deze informatie voor de 22 Antillianengemeenten en de 22 gemeenten van het samenwerkingsverband 'Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren' is gepresenteerd.

Klik hier voor het rapport over Marokkaanse Nederlanders.

Klik hier voor het rapport over Antilliaanse Nederlanders.
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement