Sociaal Kapitaal in de buurt.

11 september 2019
De transitie naar de participatie-samenleving en de terugtrekkende overheid hebben ertoe geleid dat de gemeente opzoek is naar nieuwe manieren om kwetsbare groepen in de samenleving te blijven bedienen. Bottom-up gestarte initiatieven sluiten aan op deze ontwikkelingen en vormen daarom in potentie een belangrijke partner voor de gemeente in de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement. Dit onderzoek uitgevoerd door Risbo bestaat uit een korte literatuurverkenning, observaties en diepte-interviews met initiatiefnemers, vrijwilligers en deelnemers. In het onderzoek, uitgevoerd voor de gemeente Rotterdam, staan twee vragen centraal: 1) In hoeverre en op welke wijze dragen de belichte sociale bottom-up initiatieven bij aan het vergroten en versterken van sociale verbindingen en 2) Wat zijn de randvoorwaarden voor succes van de belichte sociale bottom-up initiatieven in Rotterdam?

Klik hier voor het rapport Sociaal kapitaal in de buurt


.
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement