Rapport Schoolkeuze aan de Maas

23 april 2019
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat het onderwijsaanbod goed aansluit bij de behoeften en wensen van ouders en leerlingen. De KWP Rotterdams Talent heeft daarom, in opdracht van de gemeente Rotterdam, een onderzoek uitgevoerd naar schoolkeuzemotieven en -behoeften van Rotterdamse ouders en leerlingen. Hiervoor zijn vragenlijsten afgenomen en zijn groepsgesprekken gehouden met ouders in het primair onderwijs en ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Uit het onderzoek komt naar voren dat kwaliteit van het onderwijs, sfeer en veiligheid op school de belangrijkste motieven zijn om voor een school te kiezen. Bij de jongeren spelen de aanwezige schoolniveaus ook een belangrijk rol bij hun schoolkeuze. De nabijheid van de school wordt door ouders vaak als reden genoemd om voor een school te kiezen, maar is niet het belangrijkst. Daarnaast viel op dat de onderwijscultuur en specifieke profilering van het onderwijs (sport, kunst, huiswerkvrij) belangrijke motieven zijn voor specifieke groepen ouders.
U vindt het rapport op de site van de KWP Rotterdams Talent: Rapport Schoolkeuze aan de Maas

Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
diversiteit studiesucces UTQ Erasmus+ tentamen training evaluatie onderwijsinnovatie geluk dagboek meetinstrument consultancy Erasmus Universiteit research risicojongeren kwaliteitszorg toetsing Hogeschool Rotterdam
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement