Belevingsonderzoek grensoverschrijdend gedrag in het Rotterdamse uitgaansleven

10 oktober 2018
Rotterdamse uitgaanspubliek ervaart veel seksueel grensoverschrijdend gedrag

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Risbo onderzoek gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het Rotterdamse uitgaansleven. Uit het onderzoek komt naar voren dat, hoewel respondenten zich over het algemeen veilig voelen tijdens het uitgaan in Rotterdam, zij relatief vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren. Ruim driekwart van de vrouwelijke deelnemers aan het onderzoek geeft aan de afgelopen twaalf maanden seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven ervaren te hebben. Onder mannelijke respondenten is dit iets minder dan de helft.

Het onderzoek is gebaseerd op circa 580 enquêtes onder het uitgaanspubliek en interviews met toezichthouders, professionals uit de beveiligings- en horecabranche en uitgaanders. Omdat er geen eenduidige definitie is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is ervoor gekozen om uit te gaan van de beleving van het uitgaanspubliek. Gedragingen die veelal als seksueel grensoverschrijdend worden ervaren zijn: seksueel getinte beledigingen, in het nauw gedreven worden, om seks worden gevraagd en ongewenst aangeraakt worden. Deze gedragingen leiden vooral tot irritatie, boosheid en een ongemakkelijk gevoel. Tevens wijst het onderzoek erop dat er sprake lijkt van normalisatie: sommigen grensoverschrijdende gedragingen tijdens het uitgaan horen er volgens sommigen 'gewoon bij'. Ook professionals zoals politie en beveiliging in het nachtleven geven aan dat het onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Met name het jongere vrouwelijke publiek ervaart relatief vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Middelengebruik en de relatief lage sociale controle op straat zijn van invloed op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Professionals geven aan dat (overmatig) alcohol- en drugsgebruik, een rol speelt bij slachtoffers en daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hierdoor vervagen de grenzen en de zelfcontrole.
Om de kans om slachtoffer te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag te beperken, past een deel van het uitgaanspubliek het eigen gedrag aan.
Dit geldt voor zes op de tien vrouwelijke en één op de drie mannelijke respondenten. Zo worden oogcontact en groepen gemeden en wordt soms gedaan alsof men aan het bellen is met iemand anders wanneer men naar huis gaat.

Meer lezen over het onderzoek?
Download het rapport
Persbericht van de gemeente Rotterdam
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement