Studeren met een functiebeperking

1 september 2009


Studenten met een functiebeperking ondervinden belemmeringen in het hoger onderwijs, maar wat hiervan de oorzaken zijn en hoeveel studenten daadwerkelijk hulp nodig hebben was tot voor kort niet bekend. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Risbo hier onderzoek naar gedaan, in samenwerking met SEOR. Uit het onderzoek blijkt dat gehandicapte hbo-studenten hun studie vaker staken dan andere hbo'ers. Dit valt niet te verklaren uit verschillen in sekse, etniciteit, vooropleiding of inkomen. Aan universiteiten treedt zo'n verschil in studieprestaties niet op, maar ook daar ervaren deze studenten vaak hinder bij hun studie.

-          Er is nauwelijks verschil in studieprestaties tussen gehandicapte studenten die gebruikmaken van voorzieningen (laptops, verlengde tentamentijd enzovoorts) en gehandicapte studenten die dat niet doen. Dat weten de studenten die er gebruik van maken zelf ook: slechts één op de zes stelt dankzij de maatregelen studievertraging te hebben voorkomen.

-          16,5 procent van de eerstejaarsstudenten heeft een functiebeperking: dyslexie, een rolstoel, een angststoornis, chronische vermoeidheid enzovoort. De helft van hen ondervindt daarvan daadwerkelijk hinder bij het studeren. Met name psychische problemen en concentratiestoornissen maken het studeren lastig.

-          Mannen hebben vaker last van dyslexie en concentratieproblemen, terwijl vrouwen vaker depressieve klachten, langdurige pijn en chronische aandoeningen hebben. Autochtonen zeggen vaker dat ze dyslectisch zijn, terwijl allochtonen vaker psychische aandoeningen melden.

-          Vooral studenten met paniekstoornissen en angstproblemen haken vaak af, evenals studenten met autismeklachten, een beperkt uithoudingsvermogen en een beperking in het spreken. Ook studenten met meer dan twee functiebeperkingen stoppen relatief vaak met hun opleiding.

 

Het onderzoek maakt deel uit van een internationaal OESO-onderzoek, dat in veel landen wordt gehouden. De resultaten zouden uiteindelijk met elkaar vergelijkbaar moeten zijn.

 

Samenvatting op de website van het Ministerie van OCW (link?) http://www.minocw.nl/actueel/beleidsonderzoeken/101/Rapport-Beleidsgerichte-studies-Hoger-onderwijs-en-Wetenschappelijk-onderzoek-nr-134-Studeren-met-een-functiebeperking.html

 
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement