Monitoring van sociale media: op weg naar een Brave New Democracy?

27 juni 2017
Dennis de Kool van Risbo heeft samen met Arthur Edwards van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam een artikel geschreven over social media monitoring. Social media (https://www.risbo.nl/r_expertise.php?a=68) spelen een belangrijke rol in de hedendaagse informatiesamenleving. Social media monitoring stelt ambtenaren en politici in staat om maatschappelijke sentimenten in kaart te brengen en op basis daarvan rekening te houden met wensen en behoeften van burgers. In termen van democratische legitimiteit biedt de inzet van social media monitoring kansen om de kwaliteit van de processen aan de outputzijde van het politieke systeem te verbeteren. Er zijn ook bedreigingen voor de relatie tussen burgers en de overheid. Wanneer burgers communiceren op netwerken die zij als ‘privé’ beschouwen, kan social media monitoring worden gezien als een inbreuk in de persoonlijke levenssfeer. Het gaat hier niet alleen om individuele privacy, maar ook om de interpersoonlijke levenssfeer in de zin van het recht van mensen om een domein af te bakenen.
Benieuwd naar het artikel? Ga dan naar https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/bk/2017/2
Meer weten over dit onderwerp: neem dan contact op met Dennis de Kool via dekool@risbo.eur.nl of kijk op onze website: Risbo website.

Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement