Groot onderzoek naar geluk samen met Verzekeraarscombinatie UVIT

19 maart 2009
De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat samen met zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) langdurig en grootschalig onderzoek verrichten naar geluk. Op woensdag 18 maart 2009 ondertekenden de zorgverzekeraar en het Risbo een contract voor dit langdurig onderzoek. Gelukkige mensen blijven langer gezond, presteren beter op hun werk, en zijn in staat meer betekenisvolle relaties met anderen aan te gaan dan ongelukkige mensen. Uitgangspunt is daarom om diepgaand onderzoek te verrichten naar de beïnvloedbaarheid van geluk op macro- en op microniveau. Op macro niveau hangt geluk voor een belangrijk deel samen met de kwaliteit van een samenleving, zo blijkt uit de World Database of Happiness van Veenhoven. Op micro niveau hangt geluk – naast erfelijke aanleg – voor een belangrijk deel samen met de specifieke levensstijl van mensen. Het grootschalig en langdurig onderzoek start dit voorjaar. In samenwerking met zorgverzekeraar UVIT zullen levensstijlen en geluk van duizenden Nederlanders nauwgezet door de tijd worden gevolgd. Hierbij krijgen deelnemers aan het onderzoek direct feedback over hun geluksniveau in vergelijking tot andere deelnemers. Op termijn kan worden onderzocht welke levensstijl leidt tot meer geluk, afhankelijk van de specifieke levensomstandigheden waarin mensen verkeren. Hiermee hopen beide partijen bij te dragen aan geluk en gezondheid in Nederland en hopen zij de wetenschappelijke kennis over geluk te verdiepen. Het onderzoek wordt binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen uitgevoerd bij Sociologie, onder leiding van prof.dr. Ruut Veenhoven, Arbeids- en Organisatiepsychologie en prof.dr. Arnold B. Bakker, en Risbo, onder leiding van drs. Wido Oerlemans. Het onderzoek past in de traditie die de EUR heeft op het gebied van langlopende projecten voor het verzamelen van onderzoekgegevens, zoals voor de World Database of Happiness en het Generatie R project, waarbij over 25 jaar kinderen in hun ontwikkeling worden gevolgd.
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement