SKO is gestart! Lees hier de eerste ervaringen van deelnemers

11 mei 2016
7 april vond de kick off bijeenkomst plaats van de cursus Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Sandra Langeveld (RSM) en Richard van Kleef (iBMG) doen mee aan de cursus en vertellen over hun eerste ervaringen.

'Ik hoop nieuwe inzichten op te doen, bijvoorbeeld met betrekking tot blended learning.'

Waarom neem je deel aan de SKO?

Sandra Langeveld: 'Ik werk als coördinator van onderzoeksprojecten en onderwijs voor de vakgroep Technology & Operations Management aan de Rotterdam School of Management. Binnen de vakgroep help ik mijn collega's met het opzetten en uitvoeren van onderwijs. Ik doe mee aan de SKO om mijn collega's beter te ondersteunen; ik hoop nieuwe inzichten op te doen, bijvoorbeeld met betrekking tot blended learning.'

Richard van Kleef: 'Ik ben op zoek naar inspiratie en ideeën voor onderwijsvernieuwing. Hoewel het met de leerstof in mijn vakken wel goed zit, ben ik er niet zeker van dat we op dit moment de juiste instrumenten gebruiken om die leerstof zo effectief mogelijk over te brengen op studenten. Daarnaast heb ik het gevoel dat alternatieve werkvormen zouden kunnen bijdragen aan het bereiken van “hogere” leerdoelen zoals het kunnen evalueren en synthetiseren van de leerstof en casuďstiek.'


'Leuk en inspirerend.'

Wat vond je van de kick off bijeenkomst?

Sandra Langeveld: 'Het was een interessante en leuke bijeenkomst. We hebben veel van de trainers geleerd, maar ook van elkaar. De groep, bestaande uit 12 docenten met verschillende achtergronden, kon elkaar goed adviseren. We hebben onderling veel gedeeld over onze ervaringen in het onderwijs.'

Richard van Kleef: 'Leuk en inspirerend. Leuk, omdat het tussen de deelnemers goed bleek te klikken. Inspirerend, omdat de voorbereidende opdrachten (zoals een kijkopdracht) een hoop losmaakte tijdens de ochtendbijeenkomst.'


'Ik ga een vak herontwerpen dat al een aantal jaar niet goed scoort bij de studenten.'

Met welk innovatieproject ga je aan de slag tijdens de SKO? Wat hoop je te bereiken?

Sandra Langeveld: 'Ik ga een vak herontwerpen dat al een aantal jaar niet goed scoort bij de studenten. Er is nu geen balans tussen praktijk en theorie. Dit wordt een behoorlijke uitdaging, omdat we de afgelopen jaren al heel veel geëxperimenteerd hebben maar steeds zonder succes. Met de workshops en intervisiemeetings van de SKO hoop ik het vak op de juiste manier te herontwerpen.'

Richard van Kleef: 'Mijn innovatieproject heeft betrekking op het vak “Zorgverzekeringen en Zorgstelsel” (9 ects) dat wordt gegeven binnen de premaster “Health Economics, Policy and Law” bij iBMG, Een probleem bij dit vak is dat het contactonderwijs in de premaster uitsluitend op vrijdag plaatsvindt en daardoor zeer beperkt is. Als reactie hierop proberen we tijdens contacturen zoveel mogelijk informatie aan studenten mee te geven, maar de vraag is of dit niet averechts werkt. Een overdosis aan informatie kan namelijk ten koste gaan van de effectiviteit van het contactonderwijs. Daarnaast creëren we op deze manier een consumerende houding bij studenten die zij meenemen naar de masteropleiding. Tijdens de SKO zal ik op zoek gaan naar mogelijkheden om informatieoverdracht op andere manieren vorm te geven zodat het contactonderwijs effectiever kan worden ingezet.'

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de SKO? Neem dan contact op met Alice van de Vooren (vandevooren@risbo.eur.nl).
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
diversiteit toetsing research dagboek Erasmus Universiteit studiesucces Erasmus+ geluk UTQ meetinstrument risicojongeren tentamen onderwijsinnovatie evaluatie kwaliteitszorg Hogeschool Rotterdam training consultancy
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement