SKO traject 2016-2017 voor senior docenten. Meld je nu aan!

11 februari 2016
Het traject Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is een vervolgtraject op de BKO. Het behalen van een SKO maakt deel uit van de criteria die verbonden zijn aan de functie van Universitair Hoofddocent.

Doelgroep
De SKO richt zich op ervaren docenten die ten minste op BKO niveau acteren en die een ontwikkelstap willen zetten om nieuw onderwijs te ontwikkelen (innovatie) of bestaand onderwijs sterk te verbeteren. Minimaal 5 jaar onderwijservaring aan een hoger onderwijs instelling is een vereiste.

Eindtermen
De volgende eindtermen zijn van toepassing op de SKO:
1. Excellent uitvoeren van onderwijs, passend bij verschillende onderwijssituaties.
2. Onderwijs aantoonbaar verbeteren en/of vernieuwen op basis van vakevaluaties, onderwijskundig onderzoek en met gebruik van ICT.
3. Onderzoek naar eigen onderwijs uitvoeren en daarover rapporteren en/of presenteren.
4. Begeleiden en ondersteunen van collega's.
5. Een bijdrage leveren aan onderwijsverbetering middels het vervullen van een actieve rol in een opleidingscommissie, facultaire werkgroep gericht op onderwijsvernieuwing, examencommissie of vergelijkbaar.

Inspirerend opleidingstraject
Het SKO traject start met een gezamenlijke, inspirerende kick-off bijeenkomst. Daarnaast volgen de deelnemers vier verdiepende opleidingsmodules van een dag, gericht op onder andere onderwijskundig ontwerpen, coaching technieken, omgaan met verandering en weerstand, excellent uitvoeren van onderwijs en vernieuwende vormen van ICT. Een inspirerend studiebezoek aan diverse instellingen voor hoger onderwijs maakt tevens onderdeel uit van het traject.
Ten behoeve van hun kwalificatie voeren deelnemers een opdracht uit in hun eigen onderwijspraktijk, waarin onderwijsvernieuwing of onderwijsverbetering centraal staat. Het SKO traject wordt afgesloten met een mini-symposium, dat tevens toegankelijk is voor externe geïnteresseerden. Tijdens het symposium komen de diverse onderwijsprojecten aan de orde waaraan de deelnemers gewerkt hebben gedurende het traject.

Intervisiebijeenkomsten
Middels intervisiebijeenkomsten reflecteren de deelnemers op hun eigen onderwijs en activiteiten uitgevoerd binnen het SKO-traject. Elke deelnemer wordt in een intervisiegroep geplaatst en voert diverse opdrachten uit met de groep. De insteek is dat deelnemers van elkaars ervaringen leren, maar ook dieper inzicht verwerven in hun eigen didactische handelen. Tevens bezoeken de deelnemers aan een intervisiegroep elkaars onderwijsbijeenkomsten en geven ze elkaar daarover feedback.

Toetsing/beoordeling
Alle verrichtingen binnen het SKO traject worden in een persoonlijk digitaal portfolio geplaatst. Indien het traject is afgerond en het digitale portfolio compleet is kan de deelnemer in aanmerking komen voor het SKO-certificaat. Hiertoe vindt een eindgesprek plaats met de toetsingscommissie. Deze vaste commissie bestaat uit de kandidaat, de opleidingsdirecteur, een lid van de SKO stuurgroep en een onderwijskundige van Risbo.

Aanmelding SKO traject 2016-2017
Het derde SKO traject start op korte termijn, de intakegesprekken vinden plaats eind februari/begin maart en de kick-off bijeenkomst is in principe gepland op 7 april 2016. Senior docenten zijn van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden. Voorwaarde voor deelname zijn:
- In bezit van Basis Kwalificatie Onderwijs of vrijstelling BKO
- Minimaal 5 jaar onderwijservaring
De deelnemers dienen rekening te houden met een tijdsinvestering van minimaal 2 dagen per maand in de periode voorjaar 2016 tot voorjaar 2017.
De kosten voor het traject zijn voor de deelnemers € 3.750,- . Het CvB van de EUR draagt daarnaast ook bij aan de kosten van SKO trajecten ten behoeve van EUR-deelnemers.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Alice van de Vooren, 010-4088650. Aanmelden kan door zo spoedig mogelijk (uiterlijk 26 februari 2016) een mail te sturen naar: vandevooren@risbo.eur.nl.
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement