Wie we zijn en wat we doen

Risbo is een onafhankelijk instituut voor onderzoek, training en advies, verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences. Al ruim 25 jaar houden onze experts zich met veel enthousiasme bezig met drie thema's: onderwijs(kundige) vraagstukken, grootstedelijke (sociale) vraagstukken, en innovaties in het publieke domein. Onze kracht zit in een wetenschappelijke benadering, gecombineerd met een pragmatische, projectmatige aanpak. Uitdagingen gaan we graag aan. Dus voor complexe vraagstukken en het vinden van antwoorden op lastige vragen, bent u bij ons aan het juiste adres.

Op maat
We bestuderen elk afzonderlijk vraagstuk uitvoerig, maken een op maat gesneden plan en gaan vervolgens aan de slag. Hierbij baseren we ons op actuele, relevante wetenschappelijke onderzoekskennis en -methoden, waar we onze innovatieve idee├źn aan toevoegen. Op die manier werken we planmatig toe naar kwalitatief hoogwaardige eindproducten en diensten. En uiteraard doen we dat in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Actuele uitdagende vraagstukken
Voorbeelden van vragen die we beantwoord hebben:

  • Hoe maak je een goede online onderwijsmodule?
  • Wat zijn - evidence-based - succesvolle maatregelen om het studiesucces van studenten op vak- en curriculumniveau te bevorderen?
  • Welke rol kan Big Data spelen voor publieke organisaties?
  • Wat zijn de (praktische en strategische) implicaties van sociale media voor bijvoorbeeld ministeries?
  • Wat zijn de kansen en beperkingen van het Toekomstig Internet voor de overheid?
  • Hoe kun je voorkomen dat buurten gaan afglijden en in een neerwaartse spiraal terecht komen?
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen met een handicap of andere beperking toch op zichzelf kunnen wonen en leven?
  • Hoe zorgen Europese steden voor een platform dat armoede effectief bestrijdt?
Kwaliteit hoog in het vaandel
De kwaliteit van ons werk wordt door opdrachtgevers als zeer goed beoordeeld. Toch is het onze ambitie om steeds beter te worden. Daarom vragen we onze opdrachtgevers om elk project te evalueren. We horen graag wat onze sterke punten en verbeterpunten zijn. Deze informatie gebruiken we om ons werk continue te verbeteren. Ook werken we aan perfectionering van de kwaliteit van onze interne en externe processen. Om dat te waarborgen zijn we ISO-gecertificeerd.

Opdrachtgevers
Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen, mbo's, scholen voor voortgezet onderwijs), ministeries, gemeentes, andere onderzoeksinstituten, publieke organisaties, de EU en Nuffic.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement